- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Marian Kurzyna, samorządowiec, przewodniczący Rady Powiatu, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju, prezes biłgorajskiego Oddziału PTTK, działacz społeczny i regionalista, odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W imieniu głowy państwa w obecności radnych Rady Powiatu odznaczenia dokonał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

- Reklama -

Ustanowiony w 2018 roku Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 roku przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2022.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną lub twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

- Reklama -

Pan Marian Kurzyna to wieloletni zasłużony nauczyciel i pedagog, wychowawca wielu pokoleń mieszkańców Biłgoraja, pasjonat i propagator turystyki i krajoznawstwa, regionalista, wieloletni zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Regionalnego, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, wieloletni samorządowiec szczebla powiatowego, kilkukrotny przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju.

Jest autorem publikacji i albumów o Ziemi Biłgorajskiej i jej walorach turystycznych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Opracował przewodniki krajoznawcze oraz wyznaczał szlaki rowerowe i piesze. Jest organizatorem konkursów związanych z propagowaniem wartości patriotycznych, takich jak Konkurs wiedzy powstaniu styczniowym czy Konkurs wiedzy o kampanii wrześniowej. Równolegle aktywnie działa w PTTK, będąc prezesem Oddziału w Biłgoraju, został członkiem Rady Programowej ds. Młodzieży przy ZG PTTK w Warszawie. Marian Kurzyna jest również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, pełniąc funkcję członka Zarządu Głównego PTSM.

Za pracę z dziećmi i młodzieżą Marian Kurzyna został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami Ministra Edukacji Narodowej i ZG PTTK. Otrzymał:
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011);
– Srebrny Krzyż Zasługi (2001);
– Brązowy Krzyż Zasługi (1994);
– Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997);
– Nauczyciel Kraju Ojczystego (2011);
– Medal za Zasługi dla Turystyki (2005);
– Medal Pro Memoria (2011);
– Medal Pro Patria (2017);
– Odznaka Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2013).

Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, podejmując inicjatywy mające za zadanie upamiętnić jej historię i bogatą kulturę. Jest ambasadorem Ziemi Biłgorajskiej.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.