- Reklama -

Odznaczenia i wyróżnienia

Podczas Zjazdu podsumowano 4-letnią kadencję władz wojewódzkich oraz dokonano wyboru prezesa i zarządu. Biłgorajskimi delegatami na Zjazd Wojewódzki byli: Ryszard Łuczyn, Aleksander Bełżek, Jarosław Lipiec i Henryk Wlaź. Nowym prezesem został Andrzej Abramowski. Do Zarządu Wojewódzkiego weszli Ryszard Łuczyn i Henryk Wlaź. Oni zostali również wybrani na XV Krajowy Zjazd Delegatów LOK.

Miłym akcentem było wręczenie medali i odznaczeń. Medalem „Honorowy medal za zasługi dla Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK” odznaczeni zostali Aleksander Bełżek oraz Jarosław Lipiec. Natomiast prezes powiatowej organizacji LOK w Biłgoraju otrzymał tytuł „Członek Honorowy LOK”. – Wyrażam przekonanie, że Pana aktywność społeczna, wysoko ceniona przez środowisko LOK-owskie, będzie nadal dobrze służyć naszej organizacji. Życzymy Panu dużo zdrowia, spełnienia osobistych zamierzeń oraz wiele satysfakcji z dokonań w służbie obronności Kraju i kultywowaniu tradycji oręża polskiego – napisali w liście gratulacyjnym prezes Stanisław Dąbrowski oraz dyrektor biura Anna Malinowska. Tego dnia „Złoty Krzyż za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” otrzymała Anna Malinowska, dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Ligii Obrony Kraju.

- Reklama -

Warto zaznaczyć, że biłgorajski oddział Ligi Obrony Kraju jest jednym z prężnie działających. 22 października 2015 roku w Biłgoraju odbył się 15. Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze. Prezesem na kolejną kadencję został Ryszard Łuczyn. LOK, wykonując swoje zadania, dba o swój wizerunek poprzez współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami. Kultywuje narodowe tradycje oręża polskiego, organizując konkursy i prelekcje o tematyce proobronnej. Klub Modelarski organizuje m.in. pokazy modeli. Dużą aktywnością wykazuje się Szkolne Koło LOK przy LO im ONZ. Wznowiona została również działalność koła LOK w Technikum Leśnym. Organizacja LOK opiekuje się również Miejscem Pamięci Narodowej przy ul. Armii Kraków przy biłgorajskim szpitalu. Reaktywowano w 2011 roku Klub Żołnierzy Rezerwy, w 2014 roku dokonano otwarcia i wyposażono w historyczne zbiory salę tradycji. Każdego roku przyjmowana jest delegacja oficerów Centrum Szkoleń Logistyki i Związku Żołnierzy WP w Grudziądzu, a w lipcu br. dokonano wręczenia i poświęcenie sztandaru. Rangę organizacji podnosi fakt nadania nazwy Ligi Obrony Kraju jednej z ulic Biłgoraja, pierwszej i jedynej w Polsce. Dodatkowo 5 listopada 2015 roku w siedzibie Ośrodka LOK w Biłgoraju odbyło się zebranie założycielskie Kluby Strzeleckiego Viktoria. Klub prężnia działa i liczy około 80 członków. Jego założycielem był Arkadiusz Nowicki.

Jakie są plany na najbliższe lata? Władze LOK chcą uaktywnić pozyskiwanie nowych, wartościowych członków stowarzyszenia. W planach jest również dalsza współpraca z samorządami we wszystkich możliwych do realizacji dziedzinach, uczestniczenie w państwowych i lokalnych uroczystościach. Niezwykle istotne jest utrzymywanie wypracowanych kontaktów z zaprzyjaźnionymi jednostkami LOK w Janowie Lubelskim, TOW i Wojskową Komendą Uzupełnień w Zamościu, KŻR, CSL, ZŻWP koło nr 16 w Grudziądzu, KŻR w Nałęczowie, którego prezesem jak płk. Stanisław Olszewski, jego poprzednikiem był płk Leon Ginalski – Honorowy Prezes LOK. Organizacja w dalszym ciągu chce dbać o kontynuowanie kultury i oświaty obronnej kraju. W planach jest również przygotowywanie i realizowanie wizyt do miejsc pamięci połączonych z cyklem wykładów historycznych. Władze LOK chcą również wystąpić do Zarządu Województwa Lubelskiego LOK z wnioskiem o przyśpieszenie terminu przydzielenia lokalu biurowego na prowadzenie działalności statutowej Zarządu Powiatowego. W planach jest również rozwijanie bazy szkoleniowej klubów specjalistycznych modelarstwa i strzelectwa oraz powołanie kół i klubów w szkołach i zakładach pracy.

LOK jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności kraju. Kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. W 1944 roku powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, następnie w 1950 r. Ligę Przyjaciół Żołnierza, którą w 1962 r. przekształcono w Ligę Obrony Kraju. Obecnie trwają prace nad ustanowieniem hymnu organizacji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.