Odznaczenia i wyróżnienia

Podczas Zjazdu podsumowano 4-letnią kadencję władz wojewódzkich oraz dokonano wyboru prezesa i zarządu. Biłgorajskimi delegatami na Zjazd Wojewódzki byli: Ryszard Łuczyn, Aleksander Bełżek, Jarosław Lipiec i Henryk Wlaź. Nowym prezesem został Andrzej Abramowski. Do Zarządu Wojewódzkiego weszli Ryszard Łuczyn i Henryk Wlaź. Oni zostali również wybrani na XV Krajowy Zjazd Delegatów LOK.

Miłym akcentem było wręczenie medali i odznaczeń. Medalem „Honorowy medal za zasługi dla Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK” odznaczeni zostali Aleksander Bełżek oraz Jarosław Lipiec. Natomiast prezes powiatowej organizacji LOK w Biłgoraju otrzymał tytuł „Członek Honorowy LOK”. – Wyrażam przekonanie, że Pana aktywność społeczna, wysoko ceniona przez środowisko LOK-owskie, będzie nadal dobrze służyć naszej organizacji. Życzymy Panu dużo zdrowia, spełnienia osobistych zamierzeń oraz wiele satysfakcji z dokonań w służbie obronności Kraju i kultywowaniu tradycji oręża polskiego – napisali w liście gratulacyjnym prezes Stanisław Dąbrowski oraz dyrektor biura Anna Malinowska. Tego dnia „Złoty Krzyż za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” otrzymała Anna Malinowska, dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Ligii Obrony Kraju.

Warto zaznaczyć, że biłgorajski oddział Ligi Obrony Kraju jest jednym z prężnie działających. 22 października 2015 roku w Biłgoraju odbył się 15. Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze. Prezesem na kolejną kadencję został Ryszard Łuczyn. LOK, wykonując swoje zadania, dba o swój wizerunek poprzez współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami. Kultywuje narodowe tradycje oręża polskiego, organizując konkursy i prelekcje o tematyce proobronnej. Klub Modelarski organizuje m.in. pokazy modeli. Dużą aktywnością wykazuje się Szkolne Koło LOK przy LO im ONZ. Wznowiona została również działalność koła LOK w Technikum Leśnym. Organizacja LOK opiekuje się również Miejscem Pamięci Narodowej przy ul. Armii Kraków przy biłgorajskim szpitalu. Reaktywowano w 2011 roku Klub Żołnierzy Rezerwy, w 2014 roku dokonano otwarcia i wyposażono w historyczne zbiory salę tradycji. Każdego roku przyjmowana jest delegacja oficerów Centrum Szkoleń Logistyki i Związku Żołnierzy WP w Grudziądzu, a w lipcu br. dokonano wręczenia i poświęcenie sztandaru. Rangę organizacji podnosi fakt nadania nazwy Ligi Obrony Kraju jednej z ulic Biłgoraja, pierwszej i jedynej w Polsce. Dodatkowo 5 listopada 2015 roku w siedzibie Ośrodka LOK w Biłgoraju odbyło się zebranie założycielskie Kluby Strzeleckiego Viktoria. Klub prężnia działa i liczy około 80 członków. Jego założycielem był Arkadiusz Nowicki.

Jakie są plany na najbliższe lata? Władze LOK chcą uaktywnić pozyskiwanie nowych, wartościowych członków stowarzyszenia. W planach jest również dalsza współpraca z samorządami we wszystkich możliwych do realizacji dziedzinach, uczestniczenie w państwowych i lokalnych uroczystościach. Niezwykle istotne jest utrzymywanie wypracowanych kontaktów z zaprzyjaźnionymi jednostkami LOK w Janowie Lubelskim, TOW i Wojskową Komendą Uzupełnień w Zamościu, KŻR, CSL, ZŻWP koło nr 16 w Grudziądzu, KŻR w Nałęczowie, którego prezesem jak płk. Stanisław Olszewski, jego poprzednikiem był płk Leon Ginalski – Honorowy Prezes LOK. Organizacja w dalszym ciągu chce dbać o kontynuowanie kultury i oświaty obronnej kraju. W planach jest również przygotowywanie i realizowanie wizyt do miejsc pamięci połączonych z cyklem wykładów historycznych. Władze LOK chcą również wystąpić do Zarządu Województwa Lubelskiego LOK z wnioskiem o przyśpieszenie terminu przydzielenia lokalu biurowego na prowadzenie działalności statutowej Zarządu Powiatowego. W planach jest również rozwijanie bazy szkoleniowej klubów specjalistycznych modelarstwa i strzelectwa oraz powołanie kół i klubów w szkołach i zakładach pracy.

LOK jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności kraju. Kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. W 1944 roku powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, następnie w 1950 r. Ligę Przyjaciół Żołnierza, którą w 1962 r. przekształcono w Ligę Obrony Kraju. Obecnie trwają prace nad ustanowieniem hymnu organizacji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.