Odpoczywali i kontrolowali

Sezon wakacyjny na terenie powiatu biłgorajskiego można zaliczyć do udanych. Pracownicy sanepidu czuwali, aby wypoczynek był bezpieczny. Posypały się również mandaty za nieprzestrzeganie zaleceń.

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży dobiegł końca. W porównaniu do lat ubiegłych na terenie nasze powiatu zarejestrowano znacznie więcej placówek oferujących dzieciom oraz młodzieży zorganizowaną formę spędzania czasu wolnego. Nadzór prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną obejmował bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku oraz w miejscach zamieszkania.

Wypoczynek zorganizowany był m.in. na bazie obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (28 zgłoszonych, 12 kontroli ), w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (3 zgłoszone, 3 kontrole), w formie obozów harcerskich pod namiotami (6 zgłoszonych, 6 kontroli). Wszyscy organizatorzy zapewniali właściwe warunki sanitarno-higieniczne.

Zgłaszającym się do Stacji organizatorom obozów harcerskich pod namiotami udzielono informacji w zakresie bezpiecznego zorganizowania takiej formy wypoczynku. Przeprowadzono 1 kontrolę tzw. „dzikiego” wypoczynku, zorganizowanego na bazie obiektu wykorzystywanego okazjonalnie do wypoczynku, nie stwierdzono uchybień natury zdrowotnej, sanitarno-higienicznej oraz technicznej. O zaistniałej sytuacji poinformowano Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Wystosowano pismo do organizatora wypoczynku przypominające o obowiązku zgłaszania planowanego wyjazdu dzieci.

Pracownicy sanepidu przeprowadzali również kontrole w zakresie spełnienia wymogów do zbiorowego żywienia oraz produkcji posiłków. Była to m.in. kontrola obiektów stacjonarnych, przygotowujących posiłki dla dzieci i młodzieży (restauracje, bloki żywieniowe szkół oraz ośrodki wypoczynkowe – 8 kontroli).

Przeprowadzono również kontrolę stanu sanitarno-technicznego oraz stosowania zasad dobrej praktyki higienicznej sezonowych obiektów żywieniowych i punktów małej gastronomii. Nałożono 1 mandat na kwotę 200 zł.

Prowadzono stały nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nad jakością wody przeznaczonej do kąpieli.

Nadzorowano jakość wody w kąpielisku oraz w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Wydano 10 komunikatów o jakości wody przeznaczonej do kąpieli na podstawie przeprowadzonych wyników jej badań. Na bieżąco aktualizowano wpisy do ogólnopolskiego serwisu kąpieliskowego oraz na bieżąco przekazywano informacje dotyczące jakości wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Nadzorowano warunki sanitarno-higieniczne organizowanych imprez masowych zarówno na etapie wydawania zgody na ich przeprowadzenie, jak również w trakcie ich przeprowadzania. Przeprowadzono kontrole: stanu sanitarno-higienicznego środków komunikacji publicznej oraz dworca autobusowego, przygotowania obiektów hotelowych do świadczenia usług, stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej, placów zabaw, terenów rekreacyjnych i plaż przy miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz przygotowania obiektów  w zakresie warunków sanitarno-higienicznych na organizowanych imprezach masowych.

Pozostawiano materiały edukacyjno-informacyjne na wypoczynkach dotyczące bezpiecznego zachowania się na terenie kąpielisk, plaż, placów zabaw i innych terenów rekreacyjnych, (ulotki – 905, broszurki – 24, plakaty – 24, informacje – 52).

Na terenie naszego powiatu zgłoszono do Kuratorium Oświaty 8 wypoczynków (3 organizatorów). Przeprowadzono 3 kontrole (bez zastrzeżeń) obiektów zgłoszonych do organizacji stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży: pod względem stanu sanitarno-higienicznego oraz stanu technicznego urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz warunków higieniczno-zdrowotnych żywienia. W zajęciach uczestniczyło 72 dzieci.

Przeprowadzono kontrole w zakresie zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa sanitarnego poprzez spełnienia wymogów do zbiorowego żywienia oraz produkcji posiłków i obrotu środkami spożywczymi (81 kontroli, 10 mandatów na sumę 1150 zł, 4 decyzje administracyjne na usunięcie uchybień – uzyskano oczekiwany efekt poprawy).

Przeprowadzano kontrole stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego w obiektach użyteczności publicznej oraz stały monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prowadzono kontrole stanu czystości terenów rekreacyjnych i plaż, stanu sanitarno-higienicznego urządzeń w miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz nadzór nad oznakowaniem tych miejsc w zakresie przydatności wody do kąpieli.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.