AGD

- Reklama -

- Reklama -

Oddają krew ratują życie

W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju, dnia 21 listopada 2019 r. w roku jubileuszu 100-lecia PCK odbyło spotkanie tych, którzy oddając krew, ratują ludzkie życie i zdrowie.

- Reklama -

W spotkaniu organizowanym przez biłgorajski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża udział wzięło kilkadziesiąt osób z całego Powiatu Biłgorajskiego. Wszystkich zgromadzonych powitał prezes biłgorajskiego oddziału PCK Józef Żybura.

W wydarzeniu poza honorowymi dawcami krwi udział wzięli przedstawiciele samorządów, organizacji i szkół na co dzień wspierający ideę krwiodawstwa. Były też odznaczenia i podziękowania za taką postawę.

– Ten rok, rok jubileuszu był pełen wydarzeń związanych z obchodami pierwszego wieku istnienia Polskiego Czerwonego. W tym wyjątkowym dla organizacji czasie obchodzimy też święto krwiodawców, wszystkich, którzy zupełnie bezinteresownie dzielą się tym bezcennym płynem, ratując życie i zdrowie zupełnie obcych ludzi. Za to należą się słowa uznania – mówił prezes Żybura.

W 2019 roku zorganizowano 33 otwarte akcje poboru krwi, podczas których pobrano 1 275 donacji, co w przeliczeniu daje około 570 litrów tego bezcennego leku – przypomina Roman Skubis członek Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Początki krwiodawstwa w Biłgoraju rozpoczęły się w 1951 roku poprzez utworzenie w siedzibie oddziału PCK Punktu Poboru Krwi i nadal trwa. Honorowe krwiodawstwo zyskuje coraz większą popularność, każdego miesiąca podczas akcji organizowanych w siedzibie KP PSP krew oddaje kilkadziesiąt osób. Podobnie jest podczas akcji terenowych, a tych nie brakuje zwłaszcza w okresie letnim.

Z rąk przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża krwiodawcy odebrali odznaczenia, dyplomy i pamiątkowe statuetki. Dopełnieniem wydarzenia był koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju i wspólny poczęstunek przygotowany przez uczniów ZSZiO.

Lista wyróżnionych:

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Główny nadał Odznakę Honorową PCK stopnia III Mariuszowi BŁASZCZYKOWI, który jako ratownik drogowy Polskiego Związku Motorowego od kilkunastu lat pomaga w szkoleniu i organizowaniu Mistrzostw Pierwszej Pomocy.

Polski Czerwony Krzyż na mocy ustawy o Publicznej Służbie Krwi, nadaje Tytuł i Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Zadanie to, na rzecz wszystkich Honorowych Dawców Krwi, PCK realizuje w sposób ciągły od blisko 60 lat . W tym roku po osiągnięciu pewnego litrażu oddanej krwi, tytuł ten otrzyma 54 krwiodawców z naszego powiatu.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne, długoletnie honorowe oddawanie krwi w ilości co najmniej 18 litrów przez mężczyzn, Lubelski Oddział Okręgowy PCK nadał odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ” stopnia I następującym osobom: Mariuszowi HYSIE, Markowi GANCARZOWI, Marcinowi KMIECIOWI, Grzegorzowi MOSKWIE, Łukaszowi ŁUCZCE, Sebastianowi ARDYLEWSKIEMU, Kacprowi KOWALSKIEMU, Ernestowi KULANINOWI, Łukaszowi LIPIŃSKIEMU, Jackowi MAMCARZOWI, Adamowi KIESZOWI.

Odznaką stopnia drugiego „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, to jest po oddaniu co najmniej 10 litrów przez kobietę i co najmniej 12 litrów krwi przez mężczyznę, Lubelski Oddział Okręgowy PCK nadał odznaki osobom: Joannie ROGOWSKIEJ, Grażynie GAŁUS, Renacie ROZMARYNOWSKIEJ, Konradowi KOLUCHOWI, Marcinowi KMIECIOWI, Marcinowi MAŁYSZY, Grzegorzowi MOSKWIE, Dawidowi KAMIŃSKIEMU, Franciszkowi SAMULAKOWI, Mariuszowi ALTERMANOWI, Wojciechowi SZCZEPAŃSKIEMU, Wiesławowi PRZYTULE, Adamowi GIEŁCZYKOWI.

Odznaką trzeciego stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, to jest po oddaniu co najmniej 5 litrów przez kobietę i co najmniej 6 litrów przez mężczyznę, zostały odznaczone następujące osoby: Teresa SZEGDA, Kazimiera KOZYRA, Marta ŚCIBOR, Anna FRĄCZEK, Konrad KOLUCH, Kacper KOWALSKI, Mirosław PUCHACZ, Janusz RÓJ, Krzysztof SILEZIN, Jerzy MAŁEK, Grzegorz MOSKWA, Mirosław PĘKALA, Marcin CHMIEL, Karol BLICHARZ, Mariusz RÓJ, Patryk PACZWA, Wojciech SZCZEPAŃSKI, Jakub RYMARZ, Waldemar SAK, Krzysztof RÓG, Wiesław PRZYTUŁA, Ireneusz DUBIEL, Waldemar SURMACZ, Paweł SURMACZ, Marek GŁOWICKI, Piotr MAŁYSZA, Michał ŁUSZCZ.

Medalem Pamiątkowym wydanym przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża zostali uhonorowani;

Ksiądz Kanonik Stanisław BUDZYŃSKI – proboszcz parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju

Janusz ROSŁAN – Burmistrz Miasta Biłgoraj

Wiesław RÓŻYŃSKI – Wójt Gminy Biłgoraj

- Reklama -

Mirosław Bury – Z-pca Komendanta Straży Pożarnej i jednocześnie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Piotr FLOR – regionalista, współautor wielu artykułów historycznych, Prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego

Mirosław LASKOWSKI – wieloletni sponsor działalności charytatywnej

Szkoła Podstawowa nr. 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju, która od wielu lat w sposób szczególny włącza się w realizację różnych przedsięwzięć czerwonokrzyskich

Medalem Pamiątkowym wydanym przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji 100-lecia PCK zostali uhonorowani: KOMAN Anna, TRYBALSKA Helena, SZABAT Grażyna, RÓŻAŃSKA Maria, PETLA Maria, OSZAJCA Edward, KORNIAK Ryszard, BANACH Adam, SKUBIS Roman, NIZIO Ryszard, SKROK Wojciech, KONECZNY Marian, CHMIEL Robert i KURZYNA Edward.

Jubileuszowy rok inspiruje nas do złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy w sposób szczególny pomagają biłgorajskiej organizacji czerwonokrzyskiej w wypełnianiu misji na rzecz ludzi potrzebujących, w myśl cytatu „Być tam, gdzie są ludzkie łzy, bezradność i cierpienie”. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju składa serdeczne podziękowanie i z tej okazji przyznaje pamiątkowe statuetki niżej wymienionym osobom i instytucjom :

Księdzu Adrianowi BOROWSKIEMU – współorganizatorowi akcji poboru krwi w Majdanie St. i Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi

Krzysztofowi ŁAZORCZYKOWI – osobie prowadzącej od wielu lat stronę internetową PCK Biłgoraj

Kazimierzowi ORDECKIEMU – właścicielowi hurtowni sprzętu elektronicznego za wieloletnie wspieranie różnych akcji PCK

Józefowi BRYLE – właścicielowi piekarni za wieloletnie codzienne przekazywanie pieczywa dla ubogich

Jackowi DZIDO – właścicielowi fermy drobiu w Bidaczowie St. za wieloletnie wspierania akcji „Wielkanoc z PCK”

Stanisławowi BORSUKOWI – właścicielowi tartaku w Smólsku za wielokrotną pomoc materialną przy różnych inwestycjach PCK

Zbigniewowi PIŃCZYŃSKIEMU – właścicielowi firmy TRANSPIN za wieloletnie wspieranie inicjatyw na rzecz PCK

Piotrowi IWAŃCZYKOWI – właścicielowi betoniarni za pomoc przy wielorakich pracach prowadzonych w PCK

Mirosławowi HANASOWI – producentowi blach za wspieranie różnych inwestycji Janowi PYZNARSKIEMU – właścicielowi małej gastronomii za wsparcie materialne wielu akcji pck Irenie SURMIE – opiekunce Szkolnego Koła PCK w Dąbrowicy Marii WÓJEC, Mariannie MIŁOSIŃSKIEJ, Iwonie ŚMIECIUCH – wyróżniających się swoją postawą i zaangażowaniem w pracy sióstr PCK

Statuetki pamiątkowe z okazji 100-lecia PCK został wręczone:

Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju, Zespołowi Szkół Leśnych, Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ, Zespołowi Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej /na ręce Komendanta P. Wiesława Krenta/, Komendzie Powiatowej Policji /na ręce p. Komendanta Marka Jamroza/, Miejskiej Służbie Drogowej /na ręce p. Dyrektora- Piotra Michalczuka/, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej/Pani Kierownik Annie Dziadosz/, Biłgorajskiemu Centrum Kultury/ na ręce p. Dyrektora Stefana Szmita/, Biłgorajskiej Kapeli Podwórkowej WYGIBUSY/ na ręce Pana Jana Szymanika – kierownika kapeli/, Ciastkarni Państwa: Obszyńskich, Jamińskich i Dzidów z Bidaczowa St.

Okolicznościowe statuetki dla honorowych dawców krwi otrzymali: Stanisław ĆWIKŁA i Michał LENIARD z Potoka Górnego, Grzegorz JASIŃSKI z Biszczy, Jan KUROWSKI z Łukowej, Marta BARTOSIK i Tomasz MAZUREK z Tarnogrodu, Jan KOMAN z Aleksandrowa, Sylwia PYTLARZ z Majdanu Starego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.