- Reklama -

- Reklama -

Od małej do wielkiej ojczyzny – szlakiem niedźwiedzia Wojtka

Wśród wielu pasjonujących opowieści z okresu II wojny światowej nie brakuje i takich, w które po prostu trudno uwierzyć. Jedną z nich jest opowieść o Wojtku, niedźwiedziu brunatnym, który stał się polskim żołnierzem. Niedźwiedź towarzyszył polskim żołnierzom w ich szlaku wojennym, brał udział m.in. w bitwie pod Monte Cassino. Nie gardził miodem, często broił, podkradał jedzenie i siłował się z żołnierzami, a nawet pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją.

- Reklama -

Celem zadania „Od małej do wielkiej ojczyzny – szlakiem niedźwiedzia Wojtka” jest przybliżenie młodemu pokoleniu historii II wojny światowej oraz zachęcenie uczestników do jej zgłębiania poprzez wypożyczanie i czytanie książek, a pomoże nam w tym fascynująca historia niedźwiedzia Wojtka. Wojna jest strasznym doświadczeniem, trudno znaleźć odpowiednią formułę, aby przekazać wiadomości i zainteresować tym tematem młodych ludzi, a szczególnie dzieci, które będą niosły pamięć o swoich przodkach. Dlatego niedźwiedź Wojtek, przedstawiony w atrakcyjnej formule, ma zaciekawić odbiorców i pokazać piękne wartości, jakie wyznawali polscy żołnierze wraz ze swoim dzikim towarzyszem, który zachowywał się niemalże jak człowiek.

Historia niedźwiedzia wzbudza zainteresowanie, to jedyny niedźwiedź na świecie, którego uznano za bohatera wojennego, jedyny z tytułem kaprala. Opowiadając jego historię, przekażemy treści dotyczące przyjaźni i wierności, które są ważne dla rozwoju młodego pokolenia i będą istotne w ich podróży do dorosłości. Dzięki postaci niedźwiedzia Wojtka młodzi ludzie chętniej wysłuchają wspomnień i historii z tamtych lat, w pewien sposób będzie on w naszym zadaniu pełnił rolę łącznika pomiędzy młodszym a starszym pokoleniem. Podjęte działania nie tylko umożliwią poznanie historii, nawiązania więzi międzypokoleniowej, kształtowania postaw patriotycznych, uwrażliwią na potrzeby zwierząt, przyczynią się także do rozszerzenia zakresu usług biblioteki i dostosowania jej do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych. Realizacja zadania wzmocni funkcję biblioteki jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego lokalną społeczność. Będzie miała duże znaczenie dla upamiętnienia polskich żołnierzy walczących w II wojnie światowej, poznania historii Polski oraz wzmacnia pozytywnego nastawienia do starszego pokolenia.

- Reklama -

Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy na temat II wojny światowej w tym walk partyzanckich na terenie Zamojszczyzny. Zmiana postaw wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie motywacji i zaangażowania w poznawanie historii Polski.

Dzięki realizacji zadania najmłodszym czytelnikom będzie można w przystępny i interesujący sposób przybliżyć naszą skomplikowaną historię, zachęcając ich do jej zgłębiania i poszukiwania wiadomości w książkach, co przełoży się na wzrost zarejestrowanych czytelników oraz wypożyczeń. Zaplanowane w ramach projektu działania w znacznym stopniu przyczynią się do popularyzacji historii Polski oraz historii „Rzeczpospolitej Józefowskiej” nie tylko wśród mieszkańców regionu, ale również szerszej społeczności. Podjęte inicjatywy pozwolą przekazywać wiedzę o naszej miejscowości następnym pokoleniem. Wzbudzą szacunek i odpowiedzialność za miasto, region, kraj oraz rozwiną poczucie tożsamości narodowej, regionalnej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny. Nastąpi aktywizacja, nawiązanie współpracy i zacieśnienie więzów różnych grup lokalnej społeczności oraz wzrost pozytywnego nastawienia uczestników projektu w przywracanie pamięci lokalnej, patriotyzmu i polskiego dziedzictwa kulturowego. Rezultatem będzie wydanie numeru specjalnej jednodniówki „Kulturalnika”, poświęconej historii Polski i regionu, w której zostaną również zawarte efekty działań z całości projektu. Zorganizowanie nocy historii, wycieczki, rajdu, popołudnia z grami planszowymi będzie pretekstem do spotkań wielopokoleniowych, podczas których będzie można wysłuchać wspomnień, poznać nowe nieznane historie, a przede wszystkim zainteresować historią najmłodsze pokolenie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.