Krystyna Deryło- główny

- Reklama -

Od lipca można składać wnioski w budżecie obywatelskim

W marcu zakończyło się głosowanie w budżecie obywatelskim na rok 2018, wiemy które zadanie zostanie zrealizowane w tym roku. Wkrótce zgłaszać można będzie projekty do realizacji w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, już na rok 2019.

- Reklama -

Ideą wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest oddanie mieszkańcom możliwości decydowania, jakie inwestycje będą w mieście prowadzone. W tym celu Rada Miasta, na wniosek burmistrza, uchwaliła stosowne uchwały i zabezpieczy środki finansowe niezbędne do realizacji zadania. W tym roku kwota została zwiększona i wynosi 250 tys. złotych.
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec. Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na właściwym formularzu. Każda propozycja zadania musi uzyskać poparcie minimum 10 mieszkańców w formie listy podpisów pod wnioskiem. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
Formularz zgłoszenia propozycji zadania należy złożyć w terminie od 1 do 31 lipca bieżącego roku za pośrednictwem strony internetowej bilgoraj.budzet-obywatelski.org, w biurze podawczym Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu
do Urzędu Miasta Biłgoraj. W przypadku, gdy dzień 31 lipca jest dniem wolnym od pracy termin na złożenie wniosku upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.
Prawidłowo zgłoszone propozycje zadań zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej bilgoraj.budzet-obywatelski.org
Zgłaszający propozycję zadania powinien określić przybliżony koszt jego realizacji. Ostatecznej wyceny dokonuje burmistrz w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań.

Pełna treść regulaminu a także wszystkie wymagane załączniki dostępne
są na stronie bilgoraj.budzet-obywatelski.org .

Burmistrz zachęca mieszkańców do aktywnego włączenia się w kształtowanie miasta przez zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego, a także udział w głosowaniu na wybrany projekt.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.