- Reklama -

- Reklama -

Ochotnicy zawsze gotowi

7 stycznia w Goraju odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goraju.

- Reklama -

Podczas zebrania podsumowano miniony rok, a także zaplanowana działania na 2020 rok. Omówiono również dotacje, jakie otrzymali strażacy, a także przeprowadzone kontrole. Rozmawiano o przygotowaniu jednostek do zimy m.in. o zabezpieczeniu źródeł czerpania wody oraz hydrantów).  Podczas spotkania poruszona została m.in. kwestia planowanych szkoleń dla strażaków ochotników.

- Reklama -

Spotkanie otworzył Antonii Łukasik, prezes Zarządu Oddziału Gminnego.  – Dziękuje wszystkim druhom strażakom z terenu gminy Goraj za ofiarną służbę i wszelką pomoc zarówno społeczeństwu jak też administracji gminnej w 2019 r. – mówił. Podkreślił, że w roku ubiegłym pojawiły się duże możliwości pozyskania dotacji i dofinansowań dla jednostek OSP. Taką pomocą z której skorzystały wszystkie jednostki z terenu gminy Goraj była dotacja dla jednostek OSP z MSW tzw. „5000+”. Jednostki z terenu gminy zakupiły m.in. umundurowanie galowe, ubrania koszarowe, kurtki, obuwie koszarowe, stoliki, krzesła, oraz sprzęt dydaktyczny do udzielania pierwszej pomocy. Łącznie jednostki OSP pozyskały blisko 50 tys. zł dotacji z MSW. Trzy jednostki (OSP w Goraju, OSP w Hoszni Ordynackiej oraz OSP w Kondratach) pozyskały dotację z KRUS na  kwotę ponad 17 tys.zł. Jednostki zakupiły potrzebny sprzęt pożarniczy i umundurowanie. Gmina Goraj uzyskała również dotację w ramach funduszu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Sprzęt o łącznej wartości ponad 57 tys. zł został przekazany jednostkom OSP: Goraj, Hosznia Ordynacka i Kondraty. W ramach Funduszu Sprawiedliwości, gmina Goraj pozyskała dotację w wysokości 800 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Hoszni Ordynackiej.

W minionym roku wartość majątku jednostek OSP z terenu gminy Goraj wzrosła o 1mln zł.  Natomiast kwota wydatków z budżetu gminy na funkcjonowanie OSP w roku 2019 wyniosła około 140 tys. zł.

Po ogólnych życzeniach, druhowie, zgodnie z tradycją, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia świąteczno-noworoczne.

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. ... mówi

    miło popatrzeć jakie macie wsparcie i uznanie od gminy i wójta szkoda że w gminie Tereszpol tak nie ma a wręcz odwrotnie…

Zostaw odpowiedź