- Reklama -

„Oby pranie było czyste…”

Zaczęło się od wystąpienia poseł Genowefy Tokarskiej, która wyraziła uznanie dla druhów, a także mówiła o przyszłości finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyjaśniała, że w myśl nowych przepisów pieniądze dla jednostek ochotniczych będzie rozdzielała Komenda Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze zostały całkowicie przekierowane na PSP, a wy będziecie musieli prosić komendanta o każdy pieniążek. Poza tym z góry jest postanowione, że na niektóre wydatki pieniędzy nie będzie. Nie będzie m.in. na mundury galowe, wyjściowe. Za kilka lat, jeśli wójt nie uzupełni tych braków, będziecie w strojach bojowych na rezurekcji na Wielkanoc, w uroczystościach procesyjnych Bożego Ciała. Takich wydatków nie będzie można finansować mówiła. Zaznaczyła, że obecny również na uroczystości poseł Piotr Olszówka z pewnością stwierdzi, że ona przesadza. Dodała, że nowe przepisy wprowadzają szereg zakazów dla finansowania ochotników. Nie będę przesadzać, jeśli powiem, że zobaczymy i w praniu się okaże, co z tego wyjdzie. Może tych pieniędzy będzie więcej  ironizowała. Podkreśliła, że optymistycznym zjawiskiem, które ma miejsce w Sejmie jest debata dotycząca dodatkowego wynagrodzenia, dodatku do emerytury dla strażaka ochotnika. Mam nadzieję, że ten dodatek będzie ustalony. Różne były koleje losu, różnie mówiło się o ochotnikach. Zobaczymy, jaki będzie efekt pracy w Sejmie dodała.

 Do słów koleżanki poseł odniósł się Piotr Olszówka. Nie powiem, że pani poseł przesadza, ale delikatnie się z tym nie zgadzam stwierdził. Dodał, że mówi jako członek   parlamentarnego zespołu ds. strażaków. Zaznaczył, że pieniędzy na OSP będzie więcej. Dziękuję za słowa, które padają do mnie, że dzieje się lepiej. Jeśli chodzi o finansowanie, nie będzie ono z głównej siedziby związku, ale z PSP od waszych kolegów tłumaczył. Zauważył, że wystąpienie poseł Tokarskiej było "polityczne". Tu było trochę niepotrzebnej polityki w tak pięknym dniu i tak doniosłej uroczystości mówił. "Wyrwał" jednocześnie do wypowiedzi na ten temat komendanta Państwowej Powiatowej Straż Pożarnej w Biłgoraju bryg. mgr. inż. Wiesława Krenta. Myślę, że komendant Krent powie o finansowaniu zakończył poseł Olszówka. Komendant z kolei podkreślił, że dotacje są konsultowane ze strażakami ochotnikami. Zaznaczył, że poseł Tokarska mówiła, że wszystko wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że to okaże się w praniu, a pranie będzie czyste zauważył. 

- Reklama -

Dotychczas jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nienależące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego były wspierane jedynie ze środków ministerialnych (MSWiA) za pośrednictwem Związku OSP RP. Po zmianach, które obecnie następują w rozdziale środków dla OSP, przekazywanie finansowania zostało przerzucone na Państwowe Straże Pożarne. Procedura przekazywania środków pieniężnych zostanie zapoczątkowana przez Komendę Powiatową PSP (najprawdopodobniej będą do tego powołane odpowiednie komisje, a nie będzie o tym samodzielnie decydował komendant powiatowy), która znając sytuację panującą na terenie swojego działania, będzie określała, jakie środki konieczne są w celu zapewnienia bezpieczeństwa w całym powiecie. Następnie takowy dokument zostanie przekazany do zaopiniowania przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Dalszy proces będzie polegał na przekazaniu tych informacji do Komendanta Głównego PSP.

Zakupy sprzętu będą wyglądały podobnie jak dotychczas, przy czym jednostki nie będą mogły samodzielnie decydować, na jaki sprzęt zostaną przekazane pieniądze. Sam ich podział będzie w dużej mierze zależał od ilości jednostek OSP, które otrzymają wsparcie. Pieniądze zostaną rozdzielone proporcjonalnie na wszystkie województwa w zależności od tego, ile jednostek OSP w danym województwie się znajduje.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.