- Reklama -

- Reklama -

Obudź czujność!

- Reklama -

Jak co roku warto przypominać, że pożary mogą okazać się tragiczne w skutkach, pociągając za sobą ofiary śmiertelne. Jedną z przyczyn powodujących śmierć mieszkańców podczas użytkowania pieców jest tzw. CZAD, czyli tlenek węgla powstający w wyniku niecałkowitego spalania paliwa np. w wyniku niesprawnych wentylacji w kotłowni, łazienkach bez dostatecznej wentylacji, w których zainstalowany jest piecyk gazowy. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć. Bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed niebezpieczeństwem zatrucia się tlenkiem węgla są elektroniczne czujki tlenku węgla oraz czujki dymu. Przedmiotowe czujki wyposażone są w akustyczny sygnalizator tzw. „syrenę” alarmującą mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu. Należy je instalować w korytarzach, najlepiej w pobliżu sypialni, aby ostrzeżenie nadeszło w porę. Zakup i instalacja takich czujek pozwala niejednokrotnie na ocalenie mienia oraz tego, co jest bezcenne – naszego życia.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju apeluje do mieszkańców miasta Biłgoraj i powiatu biłgorajskiego o szczególną ostrożność i przestrzeganie instrukcji obsługi pieców ogrzewczych na paliwo stałe i gazowe użytkowanych w budynkach jednorodzinnych. Pamiętajmy, że czad zabija!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- Reklama -

– co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), 

– co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, 

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. 

– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.