- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

O wydatkach zdecydowali sami

Jak co roku mieszkańcy gminy Biłgoraj zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Do rozdysponowania było ponad 828 tys. zł.

- Reklama -

 W minionym roku mieszkańcy 28 sołectw gminy Biłgoraj zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z tzw. funduszu sołeckiego na rok 2021. O tym, na co przeznaczyć pieniądze „sołeckie”, decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

Mieszkańcy Andrzejówki postanowili przeznaczyć 19,1 tys. zł na remont i wyposażenie remizy OSP.

Mieszkańcy Brodziaków uznali, że 16 tys. zł przeznaczą na ogrodzenie terenu placu zabaw w Brodziakach. Ponad 1,5 tys. zł trafi na doposażenie Szkoły Podstawowej w Smólsku.

Sołectwo Bukowa 8,5 tys. zł przeznaczy na doposażenie jednostki OSP Bukowa. Tyle samo trafi na doposażenie Szkoły Podstawowej w Bukowej. Natomiast za 20,7 tys. zł zostanie wyremontowana remiza OSP w Bukowej.

Sołectwo Ciosmy fundusz rozdysponowało na jedno zadanie. 26,4 tys. zł przeznaczy na poprawę przejezdności dróg gminnych.

Dąbrowica ponad 47 tys. zł przeznaczy na cztery zadania. Za 4 tys. zł doposaży Szkołę Podstawową w Dąbrowicy. 5 tys. zł trafi na zakup sprzętu dla OSP Dąbrowica. Aż 36 tys. zł zostanie przeznaczone na poprawę przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa, a 2,2 tys. zł na zakup strojów na potrzeby kultywowania tradycji ludowych w sołectwie.

Sołectwo Dereźnia Solska ponad 47,2 tys. zł przeznaczy na cztery zadania: doposażenie OSP Dereźnia – 30 tys. zł; zakup sprzętu sportowego – 10 tys. zł; zakup strojów ludowych – 8 tys. zł; zagospodarowanie i utrzymanie placu za boiskiem – 24,2 tys. zł.

Mieszkańcy Dereźni Zagrody zdecydowali, że otrzymane środki przeznaczą na trzy zadania: 4,3 tys. zł – na zagospodarowanie placu gminnego za boiskiem w Dereźni Solskiej, 15 tys. zł – na poprawę przejezdności drogi gminnej (tzw. żelaznej) oraz 15 tys. zł – na zakup sprzętu sportowego.

Kwotę ponad 18,7 tys. zł mieszkańcy Dyl przeznaczą na budowę chodnika w miejscowości.

Sołectwo Gromada otrzymało ponad 47,2 tys. zł. Ponad 1,2 tys. zł  mieszkańcy przeznaczyli na remont i obsługę kosiarki. Zakup paliwa do kosiarki pochłonie 1 tys. zł. Na doposażenie Szkoły Podstawowej w Gromadzie przeznaczyli 5 tys. zł, 40 tys. zł na zakup nieruchomości.

Sołectwo Hedwiżyn za 30 tys. zł wyremontuje remizo-świetlicę OSP. Na urządzenie placu przy remizo-świetlicy przeznaczy 11,6 tys. zł.

Sołectwo Ignatówka za kwotę 12 tys. zł wyremontuje i doposaży świetlicę wiejską. Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej pochłonie 659 zł.

Mieszkańcy sołectwa Kajetanówka zdecydowali, że 455 zł przeznaczą na utrzymanie porządku na placu przy remizie. Za 9,5 tys. zł poprawią przejezdność dróg gminnych na terenie sołectwa Kajetanówka. 4,5 tys. zł przeznaczą na doposażenie remizy OSP Kajetanówka.

Sołectwo Korczów otrzymało blisko 37,6 tys. zł. Kwotę tę przeznaczy na zakup nieruchomości na powiększenie placu szkolnego.

Mieszkańcy Korytkowa Dużego otrzymane 44,2 tys. zł przeznaczą na cztery zadania: doposażenie jednostki OSP w Korytkowie Dużym – 10 tys. zł; doposażenie placu przy remizie OSP w Korytkowie Dużym – 2 tys. zł; poprawa przejezdności dróg na terenie sołectwa – 17,2 tys. zł; doposażenie szkoły w Korytkowie Dużym – 15 tys. zł.

- Reklama -

Majdan Gromadzki za ponad 30,6 tys. zł doposaży świetlicę wiejską.

Sołectwo Nadrzecze blisko 18 tys. zł funduszu przeznaczy na zakup materiałów na wykonanie chodnika przy drodze gminnej. 4 tys. zł przeznaczy na budowę oświetlenia ulicznego (od remizy w stronę mostu).

Mieszkańcy Nowego Bidaczowa 16,8 tys. zł przeznaczą na zakup materiałów i wykonanie chodnika.

Mieszkańcy sołectwa Okrągłe zdecydowali, że otrzymane pieniądze – 28,1 tys. zł – rozdysponują na dwa zadania: poprawa przejezdności drogi gminnej – 20 tys. zł oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Korczowie.

Sołectwo Rapy Dylańskie za pieniądze z funduszu sołeckiego wykona dokumentację drogi gminnej w Rapach Dylańskich i na to zadanie przeznaczy 14,2 tys.  zł.

Mieszkańcy sołectwa Ruda Solska zdecydowali, że ponad 27 tys. zł z funduszu sołeckiego przeznaczą na dwa zadania. Na utrzymanie placu przy remizie przeznaczą 1 tys. zł, a na zakup samochodu dla jednostki OSP 1 tys. zł przeznaczą 28,5 tys. zł.

Smólsko Duże 33 tys. zł przeznaczy na doposażenie Szkoły Podstawowej i urządzenie placu przy szkole.

Smólsko Małe za kwotę 18,3 tys. zł  zagospodaruje plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Smólsku.

Mieszkańcy Soli Pierwszej pieniądze z funduszu soleckiego przeznaczą na trzy zadania. Za 5 tys. zł dofinansowane zostaną „Solskie Spotkania” – prezentacja dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli. Kwotą 5 tys. zł doposażona zostanie ZSPiP w Soli. Natomiast 27,2 tys. zł przeznaczono na poprawę przejezdności dróg gminnych.

Fundusz sołecki Soli Drugiej rozdysponowany zostanie na zakup sprzętu sportowego (5 tys. zł), doposażenie ZSPiP w Soli – 20 tys. zł, dofinansowanie „Solskich Spotkań” – prezentacji dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli – 2,2 tys. zł, poprawę przejezdności dróg gminnych dróg gminnych – 20 tys.  zł.

Mieszkańcy Starego Bidaczowa za kwotę 638 zł utrzymywać będą plac wokół remizy. 2,5 tys. zł przeznaczą na doposażenie placu zabaw, 20 tys. zł zostanie spożytkowane na wykonanie rowu krytego przy drodze gminnej.

Sołectwo Wola Dereźniańska środki funduszu, tj. ponad 27,7 tys. zł, przeznaczy na dwa zadania: zakup wiat przystankowych – 12,7 tys. zł, doposażenie remizy OSP w Woli Dereźniańskiej – 15 tys. zł.

Sołectwo Wola Duża 32,5 tys. zł przeznaczy na rozbudowę oświetlenia na terenie sołectwa Wola Duża i Wola Mała.

Sołectwo Wolaniny na zakup materiałów do budowy chodnika przeznaczy 10,8 tys. zł.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.