- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

O wydatkach zdecydowali sami

Jak co roku mieszkańcy gminy Biłgoraj zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Do rozdysponowania było ponad 914 tys. zł.

- Reklama -

W minionym roku mieszkańcy 28 sołectw gminy Biłgoraj zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z tzw. funduszu sołeckiego na rok 2022. O tym, na co przeznaczyć pieniądze „sołeckie”, decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

Mieszkańcy Andrzejówki postanowili przeznaczyć 21,1 tys. zł na cztery zadania: remont i wyposażenie remizo-świetlicy i doposażenie jednostki OSP Andrzejówka (19 tys. zł), doposażenie Szkoły Podstawowej w Bukowej (1,5 tys. zł), utrzymanie remizo-świetlicy i terenu wokół budynku – zakup paliwa i środków czystości (432 zł).

urząd MArszałkowski projekt

Mieszkańcy Brodziaków uznali, że 19,4 tys. zł przeznaczą na poprawę przejezdności dróg gminnych w sołectwie.

Sołectwo Bukowa 10 tys. zł przeznaczy na doposażenie Szkoły Podstawowej w Bukowej. Ponad 9 tys. zł trafi na remont i doposażenie remizo-świetlicy. Natomiast za 20 tys. zł zostanie poprawiona przejezdność dróg gminnych na terenie sołectwa. 2 tys. zł będzie kosztowało utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa – koszenie poboczy i odkrzaczanie.

Sołectwo Ciosmy fundusz rozdysponowało na dwa zadania. 27 tys. zł przeznaczy na remont garażu OSP, a 1,7 tys. zł na utrzymanie terenów wiejskich.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Dąbrowica ponad 51,9 tys. zł przeznaczy na cztery zadania. Za 5 tys. zł doposaży Szkołę Podstawową w Dąbrowicy. 5 tys. zł trafi na zakup sprzętu dla OSP Dąbrowica. Aż 36,9 tys. zł zostanie przeznaczone na poprawę przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa, a 5 tys. zł na doposażenie remizo-świetlicy.

Sołectwo Dereźnia Solska ponad 47,2 tys. zł przeznaczy na pięć zadań: poprawa przejezdności dróg gminnych – 26,9 tys. zł, zakup strojów ludowych – 4,5 tys. zł; doposażenie remizy OSP – 5 tys. zł; zakup strojów sportowych – 3,5 tys. zł; zagospodarowanie i utrzymanie placu za boiskiem – 5 tys. zł; zakup kosiarki – 7 tys. zł.

Mieszkańcy Dereźni Zagrody zdecydowali, że otrzymane środki przeznaczą na pięć zadań: 573   zł – zakup znaków granicznych do wyznaczenia pasa drogowego, 32 tys. zł – na poprawę przejezdności dróg gminnych, 500 zł – zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin, 2 tys. zł – zakup koszy na śmieci oraz 3 tys. zł na doposażenie jednostki OSP.

Kwotę ponad 20,5 tys. zł mieszkańcy Dyl przeznaczą na zagospodarowanie parku wiejskiego.

Sołectwo Gromada otrzymało ponad 51,9 tys. zł. Ponad 31,9 tys. zł mieszkańcy przeznaczyli na zagospodarowanie placu gminnego przy boisku. Zakup strojów pochłonie 10 tys. zł. Na doposażenie Szkoły Podstawowej w Gromadzie (plac zabaw) przeznaczyli 10 tys. zł.

Sołectwo Hedwiżyn za 4 tys. zł doposaży remizo-świetlicę. Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-jezdnego za kościołem pochłonie 15,6 tys. zł, a 26 tys. zł remont remizo-świetlicy.

Sołectwo Ignatówka za kwotę 13 tys. zł doposaży świetlicę wiejską. Utrzymanie chodnika oraz świetlicy wiejskiej pochłonie 1,1 tys. zł.

Mieszkańcy sołectwa Kajetanówka zdecydowali, że 530 zł przeznaczą na zagospodarowanie placu przy remizie. Za 15 tys. zł wyposażą remizo-świetlicę oraz zakupią sprzęt i wyposażenie dla jednostki OSP.

Sołectwo Korczów otrzymało ponad 42,1 tys. zł. Kwotę tę przeznaczy na dwa zadania: zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole – 10 tys. zł oraz poprawę przejezdności dróg gminnych i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.

Mieszkańcy Korytkowa Dużego otrzymane 48,4 tys. zł przeznaczą na pięć zadań: doposażenie jednostki OSP w Korytkowie Dużym – 1,4 tys. zł; zakup strojów ludowych – 8 tys. zł; poprawa przejezdności dróg na terenie sołectwa – 10 tys. zł; doposażenie szkoły w Korytkowie Dużym – 17 tys. zł, zakup przystanków – 12 tys. zł.

Majdan Gromadzki za ponad 34 tys. zł doposaży świetlicę wiejską.

Sołectwo Nadrzecze blisko 14 tys. zł funduszu przeznaczy na doposażenie placu zabaw przy szkole w Korytkowie Dużym. 10 tys. zł przeznaczy na doposażenie jednostki OSP w Nadrzeczu.

Mieszkańcy Nowego Bidaczowa 18,8 tys. zł przeznaczą na wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Mieszkańcy sołectwa Okrągłe zdecydowali, że otrzymane pieniądze – 30,801 zł – rozdysponują na wykonanie dokumentacji na drogę gminną (druga linia zabudowy).

Za pieniądze z funduszu sołeckiego – 15,6 tys. zł – sołectwo Rapy Dylańskie poprawi przejezdność dróg gminnych.

Mieszkańcy sołectwa Ruda Solska zdecydowali, że ponad 33 tys. zł z funduszu sołeckiego przeznaczą na trzy zadania. Na doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Dereźniańskiej przeznaczą 3 tys. zł, na doposażenie jednostki OSP – 5 tys. zł, a ponad 25 tys. zł na poprawę przejezdności dróg gminnych.

Smólsko Duże otrzymane środki przeznaczy na dwa zadania: poprawa przejezdności dróg – 16,5 tys. zł oraz doposażenie Szkoły Podstawowej i urządzenie przy szkole placu zabaw – 20 tys. zł.

Smólsko Małe za kwotę  20,3 tys. zł poprawi przejezdność dróg.

Mieszkańcy Soli Pierwszej pieniądze z funduszu soleckiego przeznaczą na cztery zadania. Za 5 tys. zł dofinansowane zostaną „Solskie Spotkania” – prezentacja dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli. Kwotą 7 tys. zł doposażona zostanie szkoła w Soli. Natomiast 33 tys. zł przeznaczono na poprawę przejezdności dróg gminnych, a na zakup sprzętu sportowego – 6,9 tys. zł.

Fundusz sołecki Soli Drugiej rozdysponowany zostanie na zakup sprzętu sportowego – 7 tys. zł, doposażenie szkoły w Soli – 7 tys. zł, dofinansowanie „Solskich Spotkań” – prezentacji dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli – 2,9 tys. zł, poprawę przejezdności dróg gminnych – 35 tys. zł.

Mieszkańcy Starego Bidaczowa za kwotę 5 tys. zł doposażą jednostkę OSP.  626 zł przeznaczą na utrzymanie placu przy remizo-świetlicy, 20,5 tys. zł zostanie spożytkowane na wykonanie rowu krytego przy drodze gminnej.

Sołectwo Wola Dereźniańska środki funduszu, tj. ponad 30,2 tys. zł, przeznaczy na trzy zadania: zagospodarowanie i utrzymanie placu przy remizie – 5,6  tys. zł, doposażenie jednostki OSP – 8 tys. zł, poprawa przejezdności dróg gminnych – 16,6 tys. zł

Sołectwo Wola Duża 38,1 tys. zł przeznaczy na poprawę przejezdności drogi.

Sołectwo Wolaniny na zakup materiałów do budowy chodnika przeznaczy 11,9 tys. zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.