- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Nowy Zarząd Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Modlitwę w intencji wszystkich wspólnot, grup i stowarzyszeń oraz kapłanów opiekujących się nimi poprowadził ks. bp Marian Rojek. Zebrani modlili się też o szczególne łaski dla diecezji i dobre wybory.

 

Po modlitwie przewodnicząca Maria Gmyz złożyła obszerne sprawozdanie z działalności Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, przypomniała również zadania rady.

Po wielu latach pięknej posługi Maria Gmyz, która w tę działalność zaangażowana była od chwili powołania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, złożyła rezygnację z kandydowania w wyborach.

Wybory poprzedziła dyskusja. Przybyli na spotkanie mogli wypowiedzieć swoje uwagi i spostrzeżenia. Podczas spotkania został wybrany nowy Zarząd Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na lata 2019-2022. W jego skład weszli: Irena Łęcka – przewodnicząca, Dorota Szatraj – zastępca przewodniczącej, Maria Oleszek – sekretarz, Barbara Międlarz – skarbnik, Stanisław Schodziński – rzecznik prasowy. Do zarządu weszły dwie osoby z Biłgoraja. Maria Oleszek reprezentuje wspólnotę „Przyjaciele Oblubieńca”, Stanisław Schodziński Akademię Myśli Chrześcijańskiej.

- Reklama -

Asystentem kościelnym jest ks. Leszek Boryło, moderatorem ks. Julian Brzezicki.

Na zakończenie spotkania ks. bp Marian Rojek  pobłogosławił przybyłych na spotkanie.

Do Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w diecezji należy 60 różnych ruchów i stowarzyszeń. Jest ona organem koordynującym i wspomagającym różnorodne formy działalności ruchów i stowarzyszeń katolickich istniejących na terenie diecezji.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.