Nowy Zarząd Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Modlitwę w intencji wszystkich wspólnot, grup i stowarzyszeń oraz kapłanów opiekujących się nimi poprowadził ks. bp Marian Rojek. Zebrani modlili się też o szczególne łaski dla diecezji i dobre wybory.

 

Po modlitwie przewodnicząca Maria Gmyz złożyła obszerne sprawozdanie z działalności Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, przypomniała również zadania rady.

Po wielu latach pięknej posługi Maria Gmyz, która w tę działalność zaangażowana była od chwili powołania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, złożyła rezygnację z kandydowania w wyborach.

Wybory poprzedziła dyskusja. Przybyli na spotkanie mogli wypowiedzieć swoje uwagi i spostrzeżenia. Podczas spotkania został wybrany nowy Zarząd Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na lata 2019-2022. W jego skład weszli: Irena Łęcka – przewodnicząca, Dorota Szatraj – zastępca przewodniczącej, Maria Oleszek – sekretarz, Barbara Międlarz – skarbnik, Stanisław Schodziński – rzecznik prasowy. Do zarządu weszły dwie osoby z Biłgoraja. Maria Oleszek reprezentuje wspólnotę „Przyjaciele Oblubieńca”, Stanisław Schodziński Akademię Myśli Chrześcijańskiej.

Asystentem kościelnym jest ks. Leszek Boryło, moderatorem ks. Julian Brzezicki.

Na zakończenie spotkania ks. bp Marian Rojek  pobłogosławił przybyłych na spotkanie.

Do Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w diecezji należy 60 różnych ruchów i stowarzyszeń. Jest ona organem koordynującym i wspomagającym różnorodne formy działalności ruchów i stowarzyszeń katolickich istniejących na terenie diecezji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.