Automax

Nowy nabór na kolektory słoneczne

Wójt Gminy Księżpol zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy zestawów solarnych. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji do produkcji c.w.u. dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych. Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową lokalnych małych źródeł energii ciepła. 

Do pisma dołączona jest wzorcowa Ankieta wraz z Deklaracją udziału w projekcie. Zgłoszenia będą rozpatrywany wyłącznie w przypadku przedłożenia przez Państwo kompletu załączników, tj: 

1. Ankiety udziału w dofinansowaniu kolektorów 

2. Deklaracji udziału w dofinansowaniu

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Księżpol, pok. 12, w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne właściciele domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Księżpol. Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie. 

Szczegółowy regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej www.ksiezpol.pl 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.