- Reklama -

Nowy nabór na kolektory słoneczne

Wójt Gminy Księżpol zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy zestawów solarnych. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji do produkcji c.w.u. dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych. Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową lokalnych małych źródeł energii ciepła. 

Do pisma dołączona jest wzorcowa Ankieta wraz z Deklaracją udziału w projekcie. Zgłoszenia będą rozpatrywany wyłącznie w przypadku przedłożenia przez Państwo kompletu załączników, tj: 

- Reklama -

1. Ankiety udziału w dofinansowaniu kolektorów 

2. Deklaracji udziału w dofinansowaniu

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Księżpol, pok. 12, w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne właściciele domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Księżpol. Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie. 

Szczegółowy regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej www.ksiezpol.pl 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.