- Reklama -

- Reklama -

Nowe wyposażenie dla GOK w Księżpolu

Nowoczesny budynek, a do tego równie nowoczesne wyposażenie, na miarę XXI wieku - tak można podsumować realizację projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu w 2020 roku przystąpił do realizacji projektu „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej w GOK Księżpol” w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. Całkowity koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 521 531,07 zł, a dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 200 000 zł.

W ramach zadania zakupione zostały niezbędne elementy wyposażenia, nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej w nowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury, zestaw sceniczny, projektor laserowy wraz z ekranem, estrada mobilna, kamery do pracowni multimedialnej, meble biurowe oraz meble do sali widowiskowej, zestawy komputerowe, żaluzje oraz zestaw pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Działania Gminnego Ośrodka Kultury wynikają ze współpracy ze społecznością lokalną oraz organizacjami i instytucjami zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie służyć wszystkim, chcącym rozwijać swoje pasje artystyczne, zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym – mówi wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski

Poprzez swoją otwartość na środowisko, działania animacyjne i wielostronną edukację kulturalną Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne, miejscem działającym na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty, tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa historycznego – dodaje.

- Reklama -

Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu powstał w 1970 roku (ówczesna nazwa: Gminna Placówka Kulturalno-Oświatowa). Wówczas jego działalność koncentrowała się w placówkach kulturalno-wychowawczych na terenie gminy. Nie posiadał bazy wakatowej, stąd jego formy działalności uzależnione były od specyfiki środowiska. Pierwszym kierownikiem Gminnej Placówki Kulturalno-Wychowawczej była Krystyna Paluch, piastowała ów urząd w latach 1970-1971, przez kolejne 3 lata dyrektorem instytucji był Mikołaj Wołoszyn. W 1973 roku stanowisko kierownicze objęła młodziutka wtedy dziewiętnastoletnia dziewczyna Stanisława Tatar-Budzyńska, która była najdłużej pracującym dyrektorem kultury w regionie, urząd ten pełniła do lipca 2015 roku. W 2020 roku Stanisława Tatar-Budzyńska została odznaczona Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.

Przez cały czas funkcjonowania Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Obecnie wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Zapewnia bezpłatny i szeroki dostęp do dóbr kultury polskiej za pośrednictwem organizacji imprez kulturalnych, wystaw, kiermaszów, sztuk teatralnych, zbiorów specjalnych. Jest aktywizatorem i koordynatorem amatorskiego ruchu artystycznego (Chór Męski „Klucz” w Majdanie Starym, Zespół Folkowy „Majdanianki” z Majdanu Starego, Zespół Ludowy z Majdanu Nowego, Zespół Folkowy „Konwalia” z Księżpola, Zespół Muzyczny „Plejada” z Księżpola, Zespół Folkowy „Za horyzontem” z Zawadki, Zespół Wokalno-Instrumentalny „Harfa” z Rakówki, Zespół Muzyczny „Odnowa” z Rogali, Zespół Muzyczny „Piano” z Korchowa) oraz innych organizacji wspierających kulturę i sztukę lokalną. Koordynuje pracę sześciu Klubów Seniora, dwunastu Kół Gospodyń Wiejskich i dwóch stowarzyszeń. Do tej pory Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał bazy lokalowej. Jego pomieszczenia mieściły się w zbudowanym w latach 60. budynku gospodarczym. W roku 2017 rozpoczęła się budowa nowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu, która zakończona została w roku 2020. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

red.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.