- Reklama -

Nowe wydawnictwo o Biłgoraju

Numer: 17 (771)
Strona: 15 p. Kazio 

Znaków: 3975

Autor:
Katarzyna Kitaj

Status:
przesłany do redakcji
Piątek 04:45

      

Historia "Tak było". Nabyłem kilka książek o naszym mieście. Uważam, że te wydawnictwa powinny być w każdym domu jako lektura obowiązkowa.
Nowe wydawnictwo o Biłgoraju
Od czasu ukazania się książki Jerzego Markiewicza, Ryszarda Szczygła i Wiesława Śladkowskiego "Dzieje Biłgoraja" (1985 r.) upłynęło ponad 30 lat. Cieszę się, że powstają nowe, ambitne wydawnictwa o naszym mieście, ludziach i faktach.

Historia Biłgoraja

Decyzję o budowie miasta podjął Adam Gorajski – poseł na sejm Rzeczypospolitej. W 1576 r. brał udział w elekcji Stefana Batorego na króla Polski. W podziękowaniu król Batory nadał akt lokacyjny miastu Biłgoraj 10 września 1578 r. Zatem za rok będziemy obchodzić rocznicę 440-lecia naszego łabędziego grodu. Po śmierci założyciela dobra biłgorajskie odziedziczył syn Adam – człowiek światły, wykształcony, tolerancyjny. Choć sam był kalwinem pozwolił na budowę w mieście cerkwi unickiej, synagogi, kaplicy katolickiej. Sprowadził Żydów, dzięki czemu Biłgoraj stał się ośrodkiem rzemiosła i handlu.

Pod koniec XVIII w. Biłgoraj liczył ponad 2 tysiące mieszkańców i stał się jednym z ważniejszych ośrodków woj. lubelskiego. Nowy właściciel Antoni Stanisław Szczuka w 1693 r. ustanowił 8 jarmarków i zatwierdził cech rzemieślniczy. Jego żona Konstancja odnowiła statut cechu sitarskiego, dzięki któremu Biłgoraj stał się sławny w kraju i na świecie.

Na początku XIX w. właścicielem Biłgoraja został lwowski adwokat Stanisław Nowakowski, a po nim jego syn Edward. Mieszkańcy zawsze byli usposobieni patriotycznie. Pisałem wielokrotnie o udziale naszych ziomków w powstaniach: listopadowym oraz styczniowym (bitwy z wojskami rosyjskimi pod Biłgorajem i Panasówką). Druga wojna światowa przyniosła naszej ziemi ogromne zniszczenia od 8 września 1939 r. Nastały czasy okupacji i terroru. Rok 1942 r. przyniósł kres 4-tysięcznej ludności żydowskiej. Rok 1944 to czas wzmożonej pacyfikacji okolicznych wsi. Niedaleko Biłgoraja w Osuchach miała miejsce największa w Polsce bitwa partyzancka, w której zginęło około 500 partyzantów. 65 partyzantów z AK i BCh zostało rozstrzelanych w lesie Rapy. Zbrodnia o wymiarze światowym.

Po wojnie biłgorajanie przystąpili do odbudowy miasta. Powstało wiele zakładów pracy. W 1978 r. Biłgoraj został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Biłgoraj obecnie

Miasto nasze liczy ok. 27 tys. mieszkańców. Jest otwarte na nowe kontakty. W gronie miast partnerskich są: Bilina (Czechy), Crailsheim (Niemcy), Kelme (Litwa), Nowowołyńsk (Ukraina), Stropkov (Słowacja) oraz Afula (Izrael). Życie kulturalne animuje Biłgorajskie Centrum Kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, kino, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Od 1984 r. funkcjonuje Wioska Dziecięca SOS (powstała jako pierwsza w kraju). Małe i średnie firmy wspiera Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego. Działa tu także Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O pozycji Biłgoraja świadczy duża ilość szkół podstawowych i średnich.

Biłgoraj jest jednym z krajowych liderów w pozyskiwaniu oraz wykorzystywaniu funduszy unijnych. Tylko w latach 2007-2015 samorząd na czele z burmistrzem miasta Januszem Rosłanem przeprowadził inwestycje o łącznej wartości 230 mln zł (154 mln z funduszy zewnętrznych, w tym 140 mln zł z funduszy unijnych). Największe przedsięwzięcia drogowe w historii miasta to obwodnica południowa (3,2 km) oraz północna (2,5 km), gruntownie przebudowano ulice przebiegające przez centrum miasta. W naszym mieście są 1832 instalacje do podgrzewania wody – instalacje solarne. Oprócz pięknego Biłgorajskiego Centrum Kultury (koszt całkowity 13,8 mln zł) powstała hala sportowa i stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim na terenie OSiR oraz zagospodarowano turystyczno-rekreacyjnie zalew Bojary (3,6 mln zł). Władze miasta aktywnie pozyskują środki unijne na dalszy rozwój naszego pięknego miasta.

 

Dane czerpałem z albumu "Biłgoraj" wydanego w 2016 r. na zlecenie Urzędu Miasta Biłgoraj.

 

Kazimierz Szubiak

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.