- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Nowe władze PCK

Zebraniu przewodniczył Ryszard Korniak – prezes OR PCK. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych śp. Jadwigi Dzido i Mariana Ledwójcika – długoletnich zasłużonych prezesów PCK.

Sprawozdanie z działalności przestawiła Anna Koman – wiceprezes PCK w Biłgoraju. Zarząd realizował zadania wynikające ze statutowych powinności oraz  bieżących potrzeb środowiska. Wysoką ocenę wśród delegatów, członków honorowych PCK oraz gości zaproszonych otrzymała działalność socjalna związana z niesieniem pomocy potrzebującym. PCK w Biłgoraju w mijającej kadencji udzielił 3,5 tys. razy pomocy materialnej w różnej formie (żywnościowej, art. szkolnych, odzieży itp.), a wartość pomocy oszacowano na 210 tys. zł.

Honorowe Krwiodawstwo jest realizowane przy współudziale z Rejonową Radą HDK oraz 5 klubami HDK. W trakcie kadencji zorganizowano 78 otwartych akcji poboru krwi, podczas których pobrano 1 170 litrów pełnego osocza krwi.

- Reklama -

Usługi Opiekuńcze przy OR PCK w Biłgoraju realizowane są na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Przychody uzyskane z tego tytułu zapewniły pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń sióstr PCK oraz w części utrzymania biura.

Zjazd przyjął ambitny plan działania „Uchwałę Programową” na nową kadencję 2016-2020 zakładającą przede wszystkim realizację dotychczasowych działań poszerzoną o nowe kierunki.

Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych władz biłgorajskiej organizacji czerwonokrzyskiej. Nowym prezesem został Józef Żybura, funkcję wiceprezesów będą pełnić Ryszard Korniak i Anna Koman. Członkami zarządu są Maria Różańska i Wojciech Skrok. W komisji rewizyjnej pracować będą: Edward Oszajca, Anna Skiba i Adam Banach. Delegatami na zjazd okręgowy zostali Ryszard Korniak i Mirosław Tujak. Nowo wybranym władzom życzymy sukcesów w działalności społecznej biłgorajskiej organizacji czerwonokrzyskiej.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.