- Reklama -

Nowe władze OSP wybrane

28 czerwca br. w Zespole Szkół w Goraju odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goraju. Na zjeździe podsumowano 5-letnią kadencję działania Związku, wybrano nowe władze Zarządu Gminnego, Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP. W zjeździe uczestniczył komendant powiatowy PSP st. bryg. Krzysztof Michoński, wójt gminy Antoni Łukasik, radny Rady Powiatu Ryszard Jabłoński, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kapica, sekretarz gminy Zenon Głowala, podinsp. Wioletta Pąk, oraz delegaci i przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Goraj.

W imieniu ustępującego Zarządu prezes Antoni Łukasik przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Goraju za okres od 30 czerwca 2011 r. do końca czerwca tego roku. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ustępującego Zarządu przedstawił przewodniczący komisji druh Józef Pecka. Przedstawione sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez uczestników zjazdu. W związku z powyższym Zarządowi udzielono absolutorium.

Następnie wyłoniono nowy Zarząd na lata 2016-2021. Funkcję prezesa powierzono wójtowi gminy Goraj Antoniemu Łukasikowi. Jego zastępcami mianowano druha Pawła Kurasia (OSP Goraj) oraz druha Kazimierza Kusaja (OSP Hosznia Ordynacka). Na komendanta gminnego wybrano druha Jana Okuniewskiego (OSP Goraj). Sekretarzem wybrano druha Zenona Głowalę, skarbnikiem ponownie został druh Czesław Kaproń (OSP Kondraty). Na członka prezydium wybrano druha Józefa Głowalę (OSP Hosznia Abramowska). Ponadto członkami zarządu zastali druhowie: Mieczysław Jamroży, Bogdan Woźnica, Janusz Garbarz, Mirosław Szewczak, Mateusz Miksza, Waldemar Szkołut, Jan Łuszczak, Jan Styk oraz Marian Koszałka.

- Reklama -

Przegłosowano również skład nowej Komisji Rewizyjnej, którą stanowić będą druhowie: Józef Pecka, Stanisław Malec s. Jana oraz Piotr Komornik.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP zostali druhowie: Jarosław Gorzkowski, Stanisław Kusaj, Józef Głowala, a przedstawicielem do Zarządu Powiatowego wybrano Antoniego Łukasika.

Ponadto zaproszeni goście dziękowali ustępującemu Zarządowi za działania podejmowane na rzecz strażaków i społeczności gminy Goraj. Podkreślono, że strażacy wykazują dużą gotowość bojową do działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz duże zaangażowanie w życiu kulturalnym i gospodarczym gminy. Zaproszeni goście życzyli nowo wybranemu Zarządowi sukcesów w kadencji na lata 2016-2021.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.