- Reklama -

- Reklama -

Nieuczciwa konkurencja – co wchodzi w jej zakres?

W dzisiejszym świecie łatwo jest założyć swoją działalność gospodarczą. O wiele trudniejsze może być jej wypromowanie, zdobycie klientów i wybicie się na tle konkurencji. Te działania niestety bywają czasami nieuczciwe, przez co inne spółki narażone są na różnego rodzaju starty, lecz warto mimo wszystko zauważyć, że wspomniana „uczciwość” niekoniecznie musi być tożsama z obowiązującymi zasadami prawa.

- Reklama -

Częste przykłady nieuczciwej konkurencji

Czym jest wykraczająca poza nie konkurencja? To pojęcie oznacza w rzeczywistości działania sprzeczne z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, które zagrażają bądź w jakiś sposób naruszają interesy konkretnej firmy. Nie pada mimo wszystko szczegółowe scharakteryzowanie tych „dobrych obyczajów”, w związku z czym niektóre kwestie wciąż pozostają dość płynne. Do najczęściej pojawiających się przejawów nieuczciwej konkurencji należą natomiast kradzieże (na przykład bazy klientów), założenie spółki z zastosowaniem rażąco podobnej nazwy, rozpowszechnianie nieprawdziwych, krzywdzących informacji o przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego spółce czy zmowy przetargowe i przekupstwo. Istnieje też wiele sytuacji, w których przedsiębiorca może poczuć się urażony, lecz nie ma podstaw prawnych, by wyciągnąć odpowiednie konsekwencje.

- Reklama -

Pomoc w rozpoznaniu i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ze względu na niedoprecyzowanie w przepisach prawa wielu działań, które mogą, lecz nie muszą być przejawami nieuczciwej konkurencji, warto skorzystać w tej kwestii z pomocy prawnika. Dzięki posiadanej wiedzy oraz kompetencji określi on, czy rzeczywiście przedsiębiorca lub jego spółka padły ofiarą nielegalnych praktyk. Firma https://www.tgc.eu/ to zespół ekspertów, którzy świadczą usługi doradztwa oraz reprezentują klientów i ich interesy w sporach z innymi podmiotami, na przykład w przypadku podejrzenia działań o charakterze nieuczciwej konkurencji. Masz obawy, że ten problem dotyczy też Ciebie? Nie jesteś z tym sam! Zgłoś się po pomoc i przeciwdziałaj nieuczciwym konkurencyjnym praktykom.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.