Moto Tech

- Reklama -

Niepełnosprawny z asystentem

W gminie Józefów zatrudniono asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Koszty zatrudnienia pokrywa dotacja otrzymana na ten cel przez Urząd Miejski.

Rządowy program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Władzom gminy Józefów udało się uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie takiej osoby. – Osobom niepełnosprawnym zaproponowaliśmy jednego asystenta. Asystenta możemy przydzielić na jedną godzinę dziennie osobie, która ma umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności – mówi burmistrz Roman Dziura. Dodaje, że różne były reakcje ludzi na taką ofertę. – Nawet w miarę światłe osoby, gdy pojawił się asystent, to się wystraszyły. Twierdziły, że mają opiekunkę. Czasami trzeba było prowadzić rozmowy i nie odpuszczać. Odmówiła tylko jedna osoba. Pozostałe asystentów zaakceptowały – dodaje. Burmistrz zaznacza, że otrzymał informacje od wojewody lubelskiego dotyczące przyznania gminie środków na ten cel. – My do tego nie dokładamy. Zadanie jest finansowanie z tzw. Funduszu Solidarnościowego – zaznacza.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta będą należeć m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach, np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

- Reklama -

Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Na realizację programu Ministerstwo Rodziny przeznaczy w tym roku kwotę 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów oraz koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

O środki z Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. W ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta. – Wszystkim nam powinno zależeć, zwłaszcza na szczeblu samorządowym, na poprawie jakości życia osób niepełnoprawnych, a już w szczególności na umożliwieniu im jak najbardziej niezależnego życia – podkreśla wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.