- Reklama -

Nie wszyscy płacą za śmieci

Około 140 mieszkańców ma zaległości w tzw. opłacie śmieciowej. To jednak nie wszystkie zaległości w gminie Tarnogród. Mieszkańcy nie płacą też podatków czy dzierżaw. – Na półrocze zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 25 tys. zł – informował Eugeniusz Stróż, burmistrz miasta, który zauważył, że na śmieciach gmina nie może zarabiać ani do nich dokładać. Jednak kiedy mieszkańcy zalegają z płatnościami, to sytuacja wygląda różnie. – Mimo że śmieci można wystawiać czy to na ulicę, czy do selektywnego punktu odpadów, nikt nie ma limitów ani ograniczeń, to mieszkańcy śmieci palą, wyrzucają do rowu, czy wywożą do lasu – opisywał włodarz.

- Reklama -

Temat opłaty śmieciowej w tejże gminie swego czasu budził wiele emocji. Jeszcze w listopadzie minionego roku tarnogrodzcy radni zdecydowali o podwyżce o 4 zł (za śmieci segregowane) od każdego gospodarstwa bez względu na to, ilu jest osobowe. Po wprowadzonych zmianach gospodarstwa 1-osobowe płacą 10 zł, 2-osobowe 16 zł, 3-5-osobowe 22 zł, a 6-osobowe i więcej 26 zł. Zdaniem naszych czytelników taka sama podwyżka dla wszystkich gospodarstw najbardziej dotknęła te najmniejsze 1-osobowe. Jest ich w gminie Tarnogród ponad 200. Osoby samotnie żyjące w 1-osobowych gospodarstwach w Tarnogrodzie złożyły nawet wspólny wniosek o zmianę uchwały śmieciowej. Mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że podwyżka dla wszystkich gospodarstw wyniosła 4 zł, co oznacza, że teraz opłata na 1 osobę w gospodarstwie 1-osobowym wynosi 10 zł, maleje ze wzrostem ilości osób w gospodarstwie i już w gospodarstwie 6 i więcej osobowym wynosi 4,33 zł i mniej. „Rażąca dysproporcja w kwotach opłaty przypadającej na 1 osobę jest niezrozumiała” – pisali mieszkańcy, którzy zwracają uwagę, że w przypadku gospodarstw 1-osobowych dodawane 4 zł skutkują podwyższeniem opłaty o 67%. Na wniosek mieszkańców odpowiedział przewodniczący tarnogrodzkiej rady Piotr Marczak. W piśmie zaznaczył, że radni przeanalizowali przedłożony wniosek, jednak postanowili nie zmieniać swojego stanowiska w spawie zmiany opłaty za śmieci. Radni uznali bowiem, że przyjęta metoda i ustalanie jej wysokości są prawidłowe, obiektywne i sprawiedliwe. Jak informował przewodniczący, rada jednogłośnie stwierdziła, że zmian do tej uchwały nie wnosi. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.