- Reklama -

Nie taki diabeł straszny jak go malują…

Karierę zawodową rozpoczęła w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, gdzie koordynowała prace nad jednym z rządowych projektów skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego. W 2016 r. została powołana na wiceprzewodniczącą wojewódzkiego zespołu w Kuratorium Oświaty w Lublinie, oceniającego projekty programu "Bezpieczna +" skierowanego do szkół z terenu województwa lubelskiego. Posiada również półtoraroczne doświadczenie pracy w Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie na stanowisku specjalisty, gdzie odpowiadała za zamówienia publiczne. Aktualnie szefowa firmy WK Consulting.

Kilka słów o firmie…

– Jesteśmy nową firmą na terenie powiatu specjalizującą się w doradztwie biznesowym. Sporządzamy dokumenty aplikacyjne/wnioski/biznesplany niezbędne do ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności, jej rozwój, a także dla rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiadamy doświadczenie współpracy z klientami zarówno z terenu województwa lubelskiego, jak i podkarpackiego.

Co to są dotacje i do kogo są skierowane?

Spośród wielu form dofinansowania to właśnie dotacje z UE stanowią taką, o którą najczęściej ubiegają się firmy, instytucje i samorządy.

Na czym polega doradztwo świadczone przez Pani firmę?

Decydując się na korzystanie z naszych usług, klienci mają zapewnione pełne wsparcie z naszej strony. Bezkolizyjnie i krok po kroku przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces pozyskania dotacji, zaczynając od wskazania właściwego konkursu dotacyjnego, poprzez wypełnienie wniosku, aż po doradztwo w zakresie wszelkich niezbędnych formalności. W zależności od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności przedstawiamy najlepsze źródła pozyskania dotacji unijnej. Za każdym razem dostosowujemy indywidualną sytuację podmiotu starającego się o dotację unijną do aktualnie trwających konkursów dotacyjnych i możliwości, jakie są oferowane na rynku.

Jakim zobowiązaniom podlegają osoby otrzymujące takie dofinansowania?

To dokumenty prawne, a przede wszystkim umowa zawierana z instytucją udzielającą wsparcia reguluje katalog zobowiązań wynikających z otrzymania wparcia finansowego w postaci dotacji lub premii. Przedsiębiorcy, którym zostały już przyznane środki na rozwój firmy, wiedzą doskonale, że oprócz innowacyjnego i ciekawego pomysłu konieczne jest utrzymanie zakładanych efektów, np. wzrostu zatrudnienia, poziomu przychodu, wielkości sprzedaży, liczby przeprowadzonych szkoleń, programów edukacyjnych itp. jeszcze przez trzy lub pięć lat od zakończenia projektu. Powinny być także odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone działania promocyjne, które doprowadzą do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntują pozycję firmy na rynku, a pośrednio wpłyną także na rozwój sprzedaży i zwiększenie przychodów. Także rolnicy, korzystający ze wparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, muszą wywiązać się z pewnych zobowiązań – jest to przede wszystkim utrzymanie wielkości ekonomicznej gospodarstwa założonej w biznesplanie.

Co nam niesie rok 2018? Jakie nabory i konkursy są planowane, kto może pozyskać środki?

Dobrą wiadomość mamy dla rolników, którzy będą mogli skorzystać z kolejnej transzy środków na rozwój gospodarstw. To na ten cel w 2018 r. zabezpieczona jest miliardowa pula z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze te będą przeznaczone m.in. na tak popularne programy jak "modernizacja gospodarstw", "młody rolnik" czy "rozwój usług rolniczych". Także osoby podlegające ubezpieczeniu KRUS będą mogły pozyskać 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Są także środki na rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu dla osób powyżej 30. roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo. Z RPO na ten cel można pozyskać ok. 40 tys. zł. Rok 2018 jest także ostatnim dzwonkiem dla jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanym pozyskaniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.