- Reklama -

Nie chcą cudzych pasiek w gminie

W imieniu wszystkich członków Gminnego Koła Pszczelarzy prezes Wiesław Brzozowski zwrócił się do miejscowego urzędu z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom. Chodzi o przewóz pasiek (pszczół) z innych miejscowości na teren gminy Potok Górny. – Na zebraniu Gminnego Koła Pszczelarzy podjęto jednomyślnie uchwałę o zakazie przywozu pszczół na teren naszej gminy – pisze prezes koła, tłumacząc, że wędrówki takie sprzyjają szerzeniu się chorób pszczół, jak również uszczuplają bazę pożytkową z gryki, którą tutejsi pszczelarze uprawiają specjalnie dla swoich pszczół. – Następnym problemem nurtującym pszczelarzy są opryski środkami chemicznymi w godzinach lotu pszczół godziny poranne i południowe. W tym czasie następuje masowe ginięcie owadów, które są zapylaczami 98% roślin – wskazuje Wiesław Brzozowski, podkreślając, że nie wszyscy zajmują się pszczelarstwem, ale należy dbać o pszczoły, gdyż zapylają one uprawy, z których korzystają wszyscy.

Przypomnijmy, że pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół. Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad. Nie wolno stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub rośliny pokryte spadzią. Bezwzględnie należy przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa pszczół. Zabiegi trzeba wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół. Rolnicy nie powinni stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek. Należy tak dobierać środki ochrony roślin, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu (w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych).

- Reklama -

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455  z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.