Nauczycielskie „czternastki”

Co roku samorządy wypłacają nauczycielom dodatki uzupełniające. W tym roku samorząd powiatu biłgorajskiego kosztowało to 80 tys. zł.

Jeśli samorządy wydadzą w ciągu roku na wynagrodzenia nauczycieli mniej niż wynika to ze średniego wynagrodzenia gwarantowanego Kartą nauczyciela, muszą wypłacać jednorazowy dodatek uzupełniający.

Na podstawie art. 30a ustawy Karta nauczyciela organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń ustalonych dla nauczycieli w Karcie. Analizy dokonuje się w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Zasada jest prosta – jeżeli na terenie danej jednostki samorządowej nie osiągnie się średniej, należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenia uzupełniające. W szkołach podległych samorządowi powiatu nie osiągnięto średnich w kategorii nauczyciel stażysta i dyplomowany. Średnia krajowa zarobków nauczyciela stażysty to 2752,92 zł, natomiast nauczyciela dyplomowanego 5000,37 zł.

Organ prowadzący sumuje wszystkich nauczycieli, następnie dzieli na stopnie awansu zawodowego. Przydzielenie kwoty zależy również od wymiaru zatrudnienia. Nauczyciel zatrudniony na pełen etat otrzymał pełny dodatek, jeśli będzie to wymiar mniejszy, dodatek również będzie niższy.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.