Paramedica

Nauczyciele z Woli Różanieckiej w Rumunii

Nauczycielki ze Szkoły w Woli Różanieckiej wyjechały do Bukaresztu, nie tylko w celu poznania partnerów projektu i wspólnego opracowania strategi jego realizacji ale także aby uczestniczyć w sympozjum. Dotyczyło ono tematu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN), edukacji włączającej a także systemów edukacji.

Pierwszy dzień pobytu w Bukareszcie rozpoczął się od debaty w Przedszkolu "Blue Flower". Po tradycyjnym, radosnym powitaniu, dzieci uczęszczające do niniejszego przedszkola zaprezentowały pokaz tańców, śpiewy i gimnastykę baletową. Następnie odbyła się debata z nauczycielami, rodzicami, osobami reprezentacyjnymi kuratorium, Radą Miejską i związkami zawodowymi. Dotyczyła ona edukacji włączającej, systemów edukacyjnych Polski, Cypru, Włoch, Francji, Rumunii i Bułgarii. Każdy uczestnik opowiadał o systemie edukacji własnego kraju, zwłaszcza o pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Następnym punktem edukacyjnym Bukaresztu było Przedszkole "Aristocratic Cats". Nauczycielki miały możliwość zobaczyć imponujące wyposażenie sal, pomoce dydaktyczne a także zapoznać się z tamtejszym funkcjonowaniem placówki.

1 listopada odbyło się Międzynarodowe Sympozjum pt. "Game and creativity for an inclusive school" z udziałem przedstawicieli organów oświatowych i samorządowych. Omówiono wówczas temat zabawy i kreatywności w edukacji włączającej. Następnie koordynatorka projektu Evgenia Mihova przedstawiła schemat realizacji dwuletniego projektu nadmieniając, że wyniki pracy każdej szkoły powinny być rozpowszechniane poprzez blogi, Facebook, media. Zostały rozdzielone zadania, które będą realizowane w kolejnych miesiącach w szkole podczas pracy z dziećmi.

Kolejnym etapem wizyty okazała się Szkoła Podstawowa "George Toprceanu".  Na powitanie uczniowie zaśpiewali Hymn Rumunii, a także inne rumuńskie utwory. Podczas tej wizyty nauczycielki miały bezpośredni kontakt z uczniami, którzy to opowiadali o swoich zainteresowaniach, szkole, sposobach uczenia się, a także prezentowali specyfikę rumuńskiej edukacji. Nauczyciele z wszystkich państw chętnie zadawali pytania uczniom o ich szkole a także ich zainteresowaniach i planach na przyszłość.

Rozmowy z gronem pedagogicznym innych krajów były okazją do wymiany doświadczeń, porównania do polskiego szkolnictwa. Podczas kilkudniowego pobytu nauczycielki obserwowały zajęcia w szkole i przedszkolach. Wyjazd do Rumunii dał możliwość  poznania metod pracy na lekcjach, podniósł kompetencje językowe z języka angielskiego i języka rosyjskiego. Pozwolił na poznanie historii i tradycji Bukaresztu, utwierdził w przekonaniu jak ważna jest znajomość języków obcych.

Zaznaczmy, że projekt całkowicie  realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.