Nauczyciele przełamali się opłatkiem

Odczytaniem Ewangelii i wspólną modlitwą rozpoczęło się spotkanie opłatkowe nauczycieli, które odbyło się 21 stycznia 2018 r. na plebanii przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

 

W tradycję bożonarodzeniowych spotkań wpisały się spotkania opłatkowe nauczycieli organizowane przez duszpasterstwo nauczycieli i pracowników oświaty rejonu Biłgoraj. 21 stycznia nauczyciele spotkali się w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Najpierw uczestniczyli we Mszy św., która sprawowana była w sanktuarium św. Marii Magdaleny.

– Dziękując Panu Bogu za przyjście na świat, za przyniesienie nam pokoju, Jemu zawierzmy nas samych, nasze rodziny, naszych najbliższych, tych, których przynosimy w naszych sercach do tego miejsca, zawierzmy tych, których najbardziej kochamy, zawierzmy wszystkich nauczycieli. Jako duszpasterstwo nauczycieli prośmy za tych wszystkich, którzy opiekują się młodymi, chcą wychowywać, nauczać młode pokolenie Polaków, aby Pan Bóg im błogosławił – zwracał się do zebranych ks. Sławomir Zawada, duszpasterz nauczycieli rejonu Biłgoraj. Panu Bogu polecał także tych, którym dzisiaj jest trudno, boją się o swoją pracę, obawiają się reformy, czują zagrożenia. Kapłan obejmował modlitwą wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Ewangelię wg św. Łukasza odczytał ks. Paweł Zawada, wikariusz parafii w Aleksandrowie.

– Niech ten biały chleb przypomina nam o tym, że złości, bóle, rozterki trzeba przełamać, rozłamać jak ten dzisiejszy opłatek. Prośmy Pana Boga, aby pomagał nam pokonywać wszelkie słabości w naszym życiu – mówił ks. Sławomir Zawada, przypominając symbolikę dzielenia się opłatkiem. Kapłan odniósł się również do Ewangelii, mówił o powołaniu do nauczania. – Każda i każdy z nas jesteśmy powołani do tego, żeby nauczać, jesteśmy nauczycielami, więc niech Pan Bóg nam przewodzi w tym nauczaniu. Widzimy Chrystusa, który przychodzi do nas i napełnia nas pokojem, bo mówi o powołaniu. Jak Jezus powołał swoich apostołów, tak powołał każdego z nas do tego zawodu, do tej służby – tłumaczył kapłan. – Życzę wam tego, żebyście zawsze z radością wypełniali swoje powołanie i dzięki temu sami doszli do zbawienia, a jednocześnie byli tą gwiazdą, która prowadzi innych do pełni szczęścia – życzył duszpasterz nauczycieli.

Gdy zebrani, śpiewając kolędę, wyrazili swoją radość z narodzenia Bożego Dzieciątka, nastąpiły uroczyste chwile dzielenia się opłatkiem, życzeń, a potem rozmów przy herbacie i ciastkach. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.