Nauczyciele i dyrektor ZSCKR w Różańcu odznaczeni

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorował dyrektorów i nauczycieli szkół resortowych rolniczych oraz pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wręczając odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody finansowe.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę Prezydenta RP otrzymało 17 nauczycieli i dyrektorów, doceniono ich za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Wśród odznaczonych był też dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu Eugeniusz Klucha

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz kreatywności w pracy z młodzieżą Medalem Komisji Edukacji Narodowej wyróżnionych zostało 27 osób. Wśród odznaczonych byli autorzy prac pedagogicznych, nauczyciele podejmujący nowatorskie metody pracy z uczniami, wyróżniający się pracownicy nadzoru i osoby legitymujące się uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Honorową odznaką "Zasłużony dla rolnictwa" wyróżniono 21 nauczycieli i dyrektorów za ich osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, a szczególnie za zasługi dla rozwoju edukacji rolniczej, kształcenie i wychowanie młodzieży szkół rolniczych.

Do grona nagrodzonych dołączyli także nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Odznaczeni zostali: Danuta KluchaJózefa SadońLucyna SzwedoMarian Kucharczuk i Marian Dołomisiewicz

Za podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania i wspierania nowatorskich metod kształcenia i wychowania, wzorowe podejmowanie działań i prac na rzecz szkoły, efektywne działania na rzecz tworzenia warunków materialnych do realizacji programu kształcenia zawodowego, zapewnianie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz dbałość o higienę i estetykę na terenie szkoły i zapewnianie właściwej realizacji procesu dydaktycznego, organizowanie współpracy szkoły z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub ośrodkami doradztwa rolniczego, partnerami zagranicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i wsi, a także aktywne pomaganie nauczycielom w ich rozwoju zawodowym minister rolnictwa i rozwoju wsi wyróżnił 22 nauczycieli i dyrektorów szkół rolniczych, przyznając nagrody finansowe.

Minister Romanowski złożył gratulacje wyróżnionym, podziękował za zaangażowanie w pracę zawodową i społeczną oraz życzył dalszych sukcesów w pracy na rzecz młodzieży i oświaty oraz pomyślności w życiu osobistym.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.