- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Nasze gminy stawiają na solary i fotowoltaikę

Realizacja inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii w gminach naszego powiatu jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Realizacja inwestycji planowana jest lata 2017-2018. Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych oraz energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych. 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 40 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze minimum 50 stopni C. W ramach projektu zakłada się liczbę montowanych paneli kolektorów słonecznych od 2 do 5 szt. W przypadku montażu instalacji solarnej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Ponadto koszt wykonania „włączenia” instalacji solarnej do instalacji centralnego ogrzewania będzie ponosił właściciel budynku. Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji solarnej. 

Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości do 85% wartości wydatków kwalifikowanych (netto) związanych z budową instalacji solarnej. Wkład własny uczestnika projektu będzie się kształtować w granicach 1500 zł – 2500 zł. 

- Reklama -

 Instalacje fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie mylić z potrzebami gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń domowych codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp. Szacunkowy koszt (wkład własny mieszkańca) montażu 1 kW mocy wynosi od 1500,00 zł do 2  500,00 zł w zależności od miejsca posadowienia ogniw (budynek mieszkalny stawka 8% VAT; budynek gospodarczy lub grunt 23% VAT) i procentowego poziomu dofinansowania, który może wynosić 65%. W zakresie instalacji fotowoltaicznej założenia projektu mogą jeszcze ulec zmianie.

 Połać dachu na budynku mieszkalnym (lub gospodarczym położonym w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego) powinna być skierowana na południe, a jej nachylenie do poziomu nie powinno być mniejsze niż 30° (optymalne 45°) oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych (średnio na 1 kW mocy potrzeba ok 7 m² powierzchni).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez mieszkańca kompletu dokumentów, tj.: ankiety udziału w dofinansowaniu instalacji solarnej lub/ i fotowoltaicznej, deklaracji udziału w dofinansowaniu instalacji solarnej lub/ i fotowoltaicznej oraz umowy użyczenia nieruchomości. 

O szczegóły i stosowne wzory dokumentów należy pytać w swoich gminach.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.