Nabór kandydatów na urzędników wyborczych

W każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, którzy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Osoby te muszą mieć wykształcenie wyższe i być bezpartyjne – podała Państwowa Komisja Wyborcza.

 Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. Musi to być osoba zatrudniona w administracji rządowej lub samorządowej albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

 Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef KBW brać będzie pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. 

Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. – Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł brutto i będzie wypłacane proporcjonalnie do przepracowanego przez urzędnika wyborczego czasu pracy. Oznacza to np.,że jeśli będzie pracował on przez 5 dni w miesiącu, dostanie wynagrodzenie tylko za 5 dni.Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań – podaje Anna Godzwon z biura prasowego Krajowego Biura Wyborczego. 

Zmiany w Kodeksie wyborczym dotyczą ponadto m.in. zmiany definicji znaku "X" i zasad ważności głosu. Zgodnie z nową definicją znak "X" to "co najmniej dwie linie", które przecinają się w obrębie kratki. Wprowadzone zostaną też dwa rodzaje obwodowych komisji wyborczych, a głosowanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych będzie transmitowane. Głosowanie korespondencyjne ograniczono do osób niepełnosprawnych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.