- Reklama -

Nabór deklaracji na motaż instalacji fotowoltaicznych i montażu instalacji solarnych

Od dnia 10 lutego 2016 r. osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 KW w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Biłgoraja, mogą składać deklaracje uczestnictwa w projekcie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraj.

W związku z możliwością aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, przez Gminę Miasto Biłgoraj w dwu działaniach  odrębnie (Instalacje solarne i instalacje fotowoltaiczne), Burmistrz Miasta Biłgoraj ogłasza nabór deklaracji na montaż instalacji fotowoltaicznych

Deklaracje wraz z ankietami należy składać w dniach od 10 do 19 lutego 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16 w godzinach pracy Urzędu.

 O umieszczeniu chętnych w projekcie decydowała będzie kolejność złożenia deklaracji.

 Wzór deklaracji wraz z ankietą, która jest niezbędnym załącznikiem, dostępny jest do pobrania w pliku zamieszczonym poniżej, a także osobiście w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta Biłgoraj.

W miesiącach marzec-kwiecień 2016r., Zarząd Województwa Lubelskiego planuje ogłosić konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, na wybór projektów związanych z montażem ogniw fotowoltaicznych na posesjach osób fizycznych.

 Osoby do kontaktu w przypadku pytań:

podinsp. ds. promocji gospodarczej, programów krajowych i zagranicznych –

Ewa Jabłońska  tel.: 84 686 96 81

pomoc administracyjna – Agata Kupczak tel.: 84 686 96 80

Pokój 24 w Referacie Planowania i Realizacji  Inwestycji, ul. Kościuszki 13.

 

- Reklama -

Od dnia 10 lutego 2016 r. osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do zakupu i montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Biłgoraja, mogą składać deklaracje uczestnictwa w projekcie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraj.

Osoby które złożyły deklarację do dnia 3 lutego 2016 r. , a nie zostały podpisane z nimi umowy i nie doszło do montażu instalacji solarnych (lista rezerwowa), proszone są  o ponowne złożenie deklaracji i ankiety, celem aktualizacji danych. Po ponownym złożeniu wymaganych dokumentów osoby te w pierwszej kolejność zostaną zakwalifikowane do Projektu.

Deklaracje wraz z ankietami należy składać w dniach od 10 do 19 lutego 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16 w godzinach pracy Urzędu.

 O umieszczeniu chętnych w projekcie decydowała będzie kolejność złożenia deklaracji.

 Wzór deklaracji wraz z ankietą, która jest niezbędnym załącznikiem, dostępny jest do pobrania w pliku zamieszczonym poniżej, a także osobiście w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta Biłgoraj.

W miesiącach marzec-kwiecień 2016r., Zarząd Województwa Lubelskiego planuje ogłosić konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, na wybór projektów związanych z montażem kolektorów słonecznych na posesjach osób fizycznych. Gmina Miasto Biłgoraj planuje aplikować o środki w tym Programie.

Osoby do kontaktu w przypadku pytań:

podinsp. ds. promocji gospodarczej, programów krajowych i zagranicznych – Ewa Jabłońska

tel.: 84 686 96 81

pomoc administracyjna – Agata Kupczak tel.: 84 686 96 80

Pokój 24 w Referacie Planowania i Realizacji  Inwestycji, ul. Kościuszki 13

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.