- Reklama -

- Reklama -

Na to pójdą miliony

Gminy z powiatu biłgorajskiego ogłaszają przetargi na inwestycje finansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, czyli trzeciej edycji Polskiego Ładu.. Przypomnijmy na co nasze gminy dostały pieniądze i ile tych środków wpłynie na gminne konta.

- Reklama -

7 gmin powiatu biłgorajskiego zostało beneficjentami Edycji Nr 3 Polski Ład – PGR. Na co gminy i powiat przeznaczą pieniądze?

 

Powiat biłgorajski 8 mln zł przeznaczy  na przebudowę i rozbudowę budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach.

Gmina Obsza planuje przeznaczyć  2,45 mln zł na rozbudowę gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy oraz modernizację gospodarki wodno – ściekowej.

-Gmina Biszcza  wyda 2,45 mln zł na modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Biszcza.

- Reklama -

Gmina Tereszpol 2,3 mln zł  zainwestuje w modernizację infrastruktury sportowej przy szkole w Tereszpolu – Zaorendzie oraz na modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Lipowiec.

Gmina Frampol uzyskane  2,3 mln zł wyda na budowę wodociągu i przebudowę ujęcia wody w miejscowości Radzięcin oraz na budowę oświetlenia w Radzięcinie.

Gmina Tarnogród  uzyskała 1,45 mln zł, które wyda  na poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej poprzez realizację inwestycji sportowo – rekreacyjnych na terenach po PPGR w gminie Tarnogród.

Gmina Księżpol otrzymane1,17 mln zł  przeznaczy na budowę ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w miejscowości Płusy.

Gmina Łukowa  411 tys. zł wyda na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szarajówka.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź