- Reklama -

- Reklama -

Na to idzie kasa w powiecie

Wynagrodzenia, szkoły i drogi - głównie na to idzie kasa w powiecie. Pomimo 25 mln zadłużenia, realizacja budżetu oceniana jest jako prawidłowa.

- Reklama -

Grzegorz Płecha, Skarbnik Powiatu, na ostatniej sesji Rady Powiatu  przedstawił informację z realizacji budżetu powiatu biłgorajskiego w pierwszym półroczu.

Z założenia powiat biłgorajski miał zrealizować dochody na poziomie 156 mln zł w skali roku, udało się je  zrealizować na poziomie 72 mln, co stanowi 46 % planu. Wydatki planowane w kwocie 201 mln zł. zostały zrealizowane w kwocie 69 mln zł.

Po pierwszym półroczu mamy nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 2 mln 800 tys zł. Powiat w pierwszym półroczu spłacił prawie 2 mln 200 tys. Zł rat z tytułu kredytów. Odsetki wyniosły 580 tys. zł.  Stan zadłużenia powiatu to 25 mln zł,  co stanowi 16 %  naszych dochodów powiedział Grzegorz Płecha, Skarbnik Powiatu.

Skarbnik mówił, że Powiat ma  bardzo dobrą relację w zakresie dochodów bieżących, bo uzyskano prawie 70 mln zł, co stanowi ponad 57% planu. Płecha zaznaczył jednak, że niemal 60%  dochodów  są to  dochody zewnętrzne, które pochodzą  z funduszy celowych, z budżetu państwa, subwencji i podatków.

Jedynie 14% naszych dochodów, czyli niecałe 10 mln zł  z pierwszego półrocza są to dochody zrealizowane bezpośrednio przez Starostwo i nasze jednostki podległe dodał Grzegorz Płecha.

Wydatki bieżące Powiatu zaplanowane  były na poziomie 120 mln zł.  Z przedstawionej na sesji informacji wynika, że wydatkowano 64 mln zł, czyli zrealizowano  53 % planu.

- Reklama -

To by wskazywało, że nie mamy po pierwszym półroczu istotnych oszczędności.  Nieco wyższa realizacja wydatków bieżących wynika z tego, że w pierwszym półroczu  wypłacana jest  tzw. „trzynastka”  czyli to dodatkowe wynagrodzenie rocznewyjaśnił Skarbik.

Na co poszło najwięcej pieniędzy w Powiecie?

-Najwyższa pozycja wydatków bieżących w powiecie to wynagrodzenia – na to poszło ponad 43 mln  zł  czyli 67 %  naszych wszystkich wydatków bieżących.  W zakresie wydatków majątkowych wydaliśmy prawie 4 mln 700 tys zł, z tego ponad 3 mln 200 tys. zł na drogi – wyliczał Płecha.

Inwestycje drogowe, o których mowa, to rozpoczęte w ubiegłym roku: przebudowa drogi Bononia – Wola Radzięcka oraz przebudowa  drogi Podsośnina Łukowska – Tarnogród.

Ponadto 407 tys. zł wydano na inwestycje w szkołach:  m.in. ukończono drugi etap modernizacji auli w LO im ONZ oraz zbudowano  siłownię zewnętrzną i skocznię  do skoku w dal przy tej szkole. Wyposażono też salę  informatyczna w RCEZ.  350 tys. zł przekazano dla Straży na zakup samochodu strażackiego, a  Policja dostała 175 tys. zł.

 

-Nasze główne inwestycje są w trakcje realizacji lub są w trakcie przetargu. Wiele z nich ma charakter wieloletni. Analizując natomiast wydatki powiatu za pierwsze półrocze w stosunku do zrealizowanych dochodów, to obecnie relacja jest prawidłowa. Mamy niemal 5 milionową nadwyżkę operacyjną, czyli jesteśmy zdolni płacić swoje zobowiązania i mieć środki na inwestycje. Jednak po pierwszym półroczu trzeba pamiętać, że ten budżet jest oparty na kredycie, a jego wielkość będzie uzależniona od stopnia realizacji inwestycji. W drugim półroczu musimy też zamknąć budżety szkół, a do szkół, podobnie ja w poprzednich latach, trzeba będzie dołożyć kilka milionów. Niemniej, po realizacji pierwszego półrocza, wydaje się, że wszelkie założenia budżetowe założone na ten rok,  będą one zrealizowane – podsumował Płecha.

Regionalna Izba Obrachunkowa  wydała pozytywną opinię dotyczącą realizacji budżetu w pierwszym półroczu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.