Na oznakowanie trzeba poczekać

Dzięki środkom funduszu leśnego powstała droga relacji Smólsko – Biłgoraj oraz Aleksandrów-Szostki. Dzięki nowej nawierzchni znacznie zwiększył się ruch na tych drogach. Czy pojawi się dodatkowe oznakowanie

 

Radna Rady Powiatu Ewa Maciocha przekonuje, że niezbędne jest oznakowanie poziome drogi powiatowej relacji Smólsko – Biłgoraj. Twierdzi, że wszyscy mieszkańcy gminy Aleksandrow, ale również mieszkańcy gmin sąsiadujących korzystają z tej drogi. Dodatkowo ruch zwiększył się znacznie po otwarciu drogi powiatowej Aleksandrow – Szostaki. Nowa nawierzchnia i lepszy standard drogi prowokują kierujących do brawurowej jazdy, co powoduje wiele kolizji oraz wypadków. Zdaniem radnej, szczególnie niebezpieczny jest odcinek miedzy wysypiskiem a ulicą Motorową, na którym pojawiają się piesi oraz rowerzyści ze złomem. Przy słabej widoczności wynikającej z pogorszenia się pogody, a także wieczorem, o świcie i nocą granica pomiędzy szosą a poboczem jest praktycznie niewidoczna, co stanowi duże zagrożenie dla wszystkich korzystających z tej drogi. – Wykonanie oznakowania poziomego niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo poruszających się po niej kierowców, rowerzystów oraz pieszych, a także narzuci kierującym odpowiedni sposób zachowania. Problem oznakowania poziomego tej drogi poruszała, będąc radną w poprzedniej kadencji, jednak nie został wzięty pod uwagę. Mam nadzieję, że tym razem problem i prośba, którą przedstawiam, spotka się ze zrozumieniem i zostanie rozwiązany – podkreśla radna Maciocha.

Jak się okazuje droga powiatowa Biłgoraj — Smólsko o długości 6365m posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie, szerokości 5,50 — 6,0m. Oznakowanie poziome występuje na niektórych odcinkach tj. w obrębie skrzyżowań.

Jak tłumaczy starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  oznakowaniu poziomemu na całej długości podlegają drogi krajowe i wojewódzkie, natomiast na drogach powiatowych i gminnych zakres oznakowania może być ograniczony do miejsc niebezpiecznych.

Dlatego też zostało skierowane pismo do Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju zapytanie o liczbę wypadków i kolizji na tej drodze, zaistniałych w ciągu ostatnich dwóch lat. Dane te zostaną wykorzystane podczas analizy organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2923L. Po dokonaniu tej analizy, w przypadku potrzeby wykonania dodatkowego oznakowania poziomego, zostanie dokonana wycena tych prac oraz poddana analizie możliwość zmiany stałej organizacji ruchu.

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Czy mówi

    Jakie to polskie – „Zrobimy coś jak ktoś zginie.” Czy poprawa bezpieczeństwa na drogach musi być okupiona ofiarami? Dziwimy się że na drogach w Polsce ginie co roku 3000 ludzi? Takie działanie władz samorządowych to niestety przyklad polskiego tumiwisizmu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.