- Reklama -

Na niebiesko dla autyzmu

Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju włączyło się w kwietniowe obchody Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Przez cały kwiecień kadra terapeutyczna dzieli się wiedzą i posiadanym doświadczeniem na temat autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzone są konsultacje wychowanków Przedszkola dotkniętych autyzmem w NZOZ Centrum Medycznym SANUS Poradnią dla dzieci z autyzmem, z którą placówka współpracuje.

Czym jest autyzm? Autyzm wciąż pozostaje zagadką i chociaż nie znamy podstawowych przyczyn autyzmu, wiadomo, że jest całościowym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym, tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. To ogromny problem społeczny. Diagnozowany już u ok. 1 dziecka na 100. Często bywa, że rozwój dziecka odbywa się całkowicie normalnie, a w pewnym momencie następuje wycofanie i utrata nabytych umiejętności. Rozpoznawany jest zwykle w okolicy 3 roku życia, a jego objawy dostrzec można już w okresie niemowlęcym. Osoby z autyzmem mają problemy z postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych, mówieniem. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju jest placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną. Z każdym rokiem do placówki przybywa coraz więcej dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych. Zgłaszają się nawet dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia. Przedszkole zapewnia kompleksową opiekę, zintegrowaną edukację i rehabilitację, realizację potrzeb poznawczych, emocjonalnych, społecznych oraz jak najlepsze przygotowanie do życia społecznego. Prowadzona jest również terapia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych z udziałem rodzica. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, co wpływa na uzyskiwanie coraz wyższych efektów edukacyjnych i terapeutycznych oraz posiada dobre zaplecze dydaktyczne. 3 kwietnia 2017 roku do placówki zaproszono dyrekcję, wychowanków i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju oraz Samorządowego Przedszkola nr 3 aby wspólnie obchodzić Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który przypada 2 kwietnia. Było to niezwykłe spotkanie, które odbyło się w sali, w której motywem przewodnim dekoracji był kolor niebieski nawiązujący do międzynarodowego koloru autyzmu. W tym szczególnym dniu symbolem solidarności z osobami ze spektrum autyzmu były niebieskie ubrania dzieci i pracowników w myśl inicjatywy "Na niebiesko dla autyzmu". W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu budynek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy ulicy Sienkiewicza 15 w dniach 1-3 kwietnia był podświetlony na niebiesko.

Jeden z wychowanków Niepublicznego Przedszkola Specjalnego – dziewięcioletni chłopiec z Zespołem Aspergera opowiadał gościom o swoich zainteresowaniach, emocjach, trudnościach, środowisku przedszkolnym i o rodzicach. Na uwagę zasługują słowa: "mój świat jest lepszy od tego, który mnie otacza. Mój świat jest piękny, ciepły i bardzo kolorowy. W moim świecie jestem szczęśliwy".

- Reklama -

Wspólne świętowanie rozpoczęto od zabaw integracyjnych muzyczno-ruchowych, które służyły przełamywaniu barier oraz lepszemu poznaniu się dzieci. W świat ludzi dotkniętych autyzmem wprowadził wszystkich krótki film pt. "Autyzm – świat widziany oczami dziecka". Film pomógł lepiej zrozumieć i uwrażliwić się na autyzm. Pozwolił uświadomić, że pomimo trudności, z którymi na co dzień borykają się dzieci dotknięte autyzmem, posiadają również swoje mocne strony, które mogą bardzo często wykorzystać w nauce i zabawie. Często zdarza się, że przejawiają niezwykłe uzdolnienia. Bywa, że sobie nie radzą z podstawowymi czynnościami życia codziennego, ale ujawniają niezwykłe umiejętności w jakiejś dziedzinie np. muzyce, plastyce. Symbolicznemu wyrażeniu solidarności służyła wspólnie wykonana praca plastyczna inspirowana twórczością Iris Grace – utalentowanej dziewczynki cierpiącej na autyzm, u której odkryto przypadkowo talent malarski. Słodki poczęstunek – smerfowy tort z napisem "Światowy Dzień Autyzmu 2 kwietnia 2017" wszystkim bardzo smakował. Ciepła atmosfera spotkania sprawiła, że na twarzach uczestników spotkania gościł radosny uśmiech. Z placu przedszkolnego na znak solidarności z osobami autystycznymi wypuszczono w niebo niebieskie balony.

– Włączając się w obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu, chcemy podnosić świadomość społeczną na temat autyzmu oraz uwrażliwić na problemy osób dotkniętych tą niepełnosprawnością. Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu mówi Ewa Kraczowska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Biłgoraju. Dziękuję pracownikom za zaangażowanie, dzieciom, dyrekcji, nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych, Samorządowego Przedszkola nr 3 za aktywny udział oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Ewa Kraczowska Dyrektor NPS w Biłgoraju

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.