- Reklama -

Na co stowarzyszenia wydały pieniądze?

Ogólna kwota wydatkowana przez gminę Potok Górny na wspieranie zadań publicznych zleconych 7 organizacjom pozarządowym w 2016 roku wyniosła niemal 100 tys. zł. Dotacje otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy "Dynamika" Lipiny Dolne, Uczniowski Klub Sportowy "Ares" Szyszków, Klub Sportowy Huk Lipiny, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Dolina, Stowarzyszenie Wspierania Tradycji i Kultury "Przedmieście", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" Koło Terenowe w Biłgoraju, LZS WRZOS Szyszków.

Uczniowski Klub Sportowy "Dynamika" z Lipin Dolnych otrzymał dotację w wysokości 13 tys. zł. Główną dyscypliną działalności klubu jest piłka siatkowa. W klubie trenowali zawodnicy starsi oraz młodzież gimnazjalna. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Seniorzy do kwietnia brali udział w rozgrywkach Biłgorajskiej Ligi Piłki Siatkowej. Oprócz działalności związanej i piłką siatkową organizowane były rozgrywki w ramach gimnazjady. Organizowane były również turnieje i zawody dla szerszego grona odbiorców z gminy Potok Górny, a także innych gmin.

KS Huk Lipiny otrzymał dotację w wysokości 23 tys. zł. W klubie zarejestrowana jest sekcja piłki nożnej skupiająca łącznie trzydziestu zawodników. Sekcja seniorów rozegrała siedemnaście meczów o Mistrzostwo Zamojskiej Ligi Piłki Nożnej klasy "B". Ponadto drużyna rozegrała sześć meczów kontrolnych przed rundą wiosenną i jesienną oraz wzięła udział w turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Rakovia Rakówka rozegranego w styczniu 2016 r. w Biłgoraju. W okresie wakacyjnym drużyna została zgłoszona do Ligi Orlika rozgrywanej na sztucznym boisku w Harasiukach. W lidze tej wzięło udział dziesięć drużyn, poziom prezentowany przez poszczególne drużyny był wysoki, a najlepszą drużyną Ligi po raz pierwszy w jej historii została drużyna KS HUK Lipiny.

Uczniowski Klub Sportowy "Ares" Szyszków otrzymał 8 tys. zł. Uczniowie brali czynny udział w zorganizowanych przez Gimnazjum w Biszczy zawodach w koszykówce dziewcząt i chłopców. Kolejne turnieje dziewcząt i chłopców rozgrywane były w piłkę siatkową i piłkę ręczną. Zawodnicy klubu brali czynny udział w indywidualnym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców na szczeblu międzygminnym. Klub zorganizował również andrzejkowy turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Potok Górny. Kolejnym zadaniem zaplanowanym przez klub były zajęcia z gier zespołowych, w każdy piątek porą zimową i wczesną wiosną prowadzone w sali przy Gimnazjum w Szyszkowie, a porą letnią na boisku szkolnym. W ramach zadań Klubu Ares zorganizowano Święto Sportu Szkolnego dla uczniów gimnazjum. Klub stwarza młodzieży możliwość skorzystania z siłowni, sali gimnastycznej, a co za tym idzie podniesienia sprawności fizycznej jak również rozwijania zainteresowań.

- Reklama -

 Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Dolina z Lipin Dolnych miało do wykorzystania 8 tys. zł. Zorganizowano wspólny wyjazd do Krakowskiego Teatru im. J. Słowackiego. Ponadto zwiedzano Kraków i okolice. SKW Dolina wzięło udział w Gminnym Święcie Plonów, gdzie zorganizowano stoiska z potrawami regionalnymi i wystawiono do ogólnej degustacji. W okresie wiosennym zorganizowano warsztaty zdrowego gotowania, w których udział wzięły kobiety również z okolicznych miejscowości. Zostały one zapoznane z produktami, warzywami i owocami, o których istnieniu dotychczas nie wiedziały.

Stowarzyszenie Wspierania Tradycji i Kultury "Przedmieście" z Potoka Górnego otrzymało 9 tys. zł na zajęcia świetlicowe dla mieszkańców w różnym wieku. Świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku po południu i wieczorem w zależności od pory roku. Przychodzące osoby miały możliwość wspólnego obejrzenia meczu, zagrania w dostępne gry czy porozmawiania ze znajomymi. W okresie ferii zimowych wspólnie z nauczycielami ze szkoły podstawowej w Potoku Górnym zorganizowano atrakcyjne zajęcia dla dzieci. Członkowie stowarzyszenia brali aktywny udział w gminnych zawodach sołeckich i dożynkach gminnych. Zorganizowano także piknik rodzinny "Święto Pieczonego Ziemniaka". W listopadzie zorganizowano Dzień Seniora, a w grudniu spotkanie opłatkowe.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" Koło Terenowe w Biłgoraju otrzymało 10 tys. zł dotacji. Dotacja została przeznaczona na dowóz uczniów niepełnosprawnych w dniach nauki szkolnej z miejsca zamieszkania dzieci do placówek szkolno-rehabilitacyjnych. Zadaniem objętych zostało 2 dzieci z terenu gminy, które realizują obowiązek szkolny w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju oraz Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym w Biłgoraju.

LZS WRZOS Szyszków wykorzystał dotację w wysokości 29 tys. zł. Głównym celem było umożliwienie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz inne podmioty organizujące zawody, turnieje piłki nożnej na terenie gminy, powiatu oraz województwa w różnych kategoriach. Klub zapewnia młodzieży dostęp do systematycznych zajęć sportowych piłki nożnej prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę trenerską.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.