Ekogarden

- Reklama -

Na co mogą liczyć rolnicy poszkodowani przez przymrozki?

Majowe przymrozki w naszym regionie spowodowały szkody w uprawach rolnych, szczególnie w uprawach drzew, krzewów owocowych i truskawek. W 477 gminach komisje powołane przez wojewodów aktualnie szacują szkody. Takie komisje pracowały także w gminach naszego powiatu. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzja o ewentualnym uruchomieniu dodatkowej pomocy dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych, zostanie podjęta po oszacowaniu szkód przez komisje.

Zgodnie z przepisami komisja powołana przez wojewodę jest zobowiązana oszacować szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Informacje o wystąpieniu szkód w uprawach poszkodowani producenci rolni powinni zgłaszać do urzędów gmin.

Bezpośrednio po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych ich właściciele mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach. Pomoc, jaką oferuje rząd, to:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych;

2) udzielenie przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu. Możliwe będzie odroczenie terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

- Reklama -

3) zastosowanie przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu;

4) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana w formie de minimis.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. 

W tym roku dopłata do składki ubezpieczenia wynosi 65%, a w budżecie państwa jest prawie 1 mld złotych przeznaczonych na ten cel. W kolejnych latach suma ta zostanie jeszcze zwiększona.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.