- Reklama -

Muzeum ogłasza konkurs

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Strój biłgorajski w oczach dzieci i młodzieży”. Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież w klasach I-VIII oraz ze szkoły średniej. Dla laureatów przygotowane będą wyjątkowe nagrody.

 

Organizatorem konkursu plastycznego „Strój biłgorajski w oczach dzieci i młodzieży” jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, zaś koordynatorem konkursu jest Tomasz Brytan. Domeną konkursu jest między innymi: rozwijanie zainteresowania kulturą ludową, w tym biłgorajskim strojem ludowym, pielęgnowanie i utrwalanie wizerunku mieszkańca Ziemi Biłgorajskiej, popularyzacja wiedzy o regionie biłgorajskim, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych i średnich z naszego powiatu, motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych i historycznych, kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży.

Do konkursu przystąpić mogą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich powiatu biłgorajskiego. Każda praca powinna spełniać następujące kryteria: musi być wykonana w formacie A3, technika płaska, wykonanie z użyciem farb, pasteli oraz kredek. Dodatkowo praca konkursowa powinna być wykonana indywidualnie oraz w załączeniu do pracy powinna znajdować się metryczka, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w niniejszym konkursie plastycznym.

Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 31 marca 2020 roku na adres: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj. Prace można zgłaszać tylko za pośrednictwem szkoły, a te następnie przekażą je organizatorowi konkursu. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną pracę w danej kategorii wiekowej. W przypadku przesłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien widnieć zapis: „Praca na konkurs – „Strój Biłgorajski” oraz „Kategoria”.

- Reklama -

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, sposób ujęcia tematu oraz walory artystyczne tj. kompozycja, kolorystyka i technika wykonania.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 roku. Informacja o terminie, czasie i miejscu ogłoszenia wyników zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

Uczestnicy konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i otwarciu wystawy nagrodzonych prac. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają nagrody.

J.P.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.