Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek węglowy?

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie obowiązuje natomiast kryterium dochodowe.