- Reklama -

MOPS szuka księgowego

Do 17 czerwca można składać dokumenty w odpowiedzi na ogłoszenie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. Chodzi o stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Głównym księgowym może być osoba, która ukończyła studia ekonomiczne i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości. Do konkursu może też stawać kandydat, który jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Głównym księgowym może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz ma nieposzlakowaną opinię.

- Reklama -

Kandydat musi wykazać się znajomością przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Główny Księgowy odpowiada za dyscyplinę budżetową, sprawy majątkowe i niemajątkowe Ośrodka oraz prowadzenie obsługi bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych. Do jego obowiązków będzie należeć: przygotowanie projektu budżetu, opracowanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych, prowadzenie rachunkowości księgowej

Termin rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2018 r., na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) należy złożyć do 17 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 689 70 40, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30.

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Magda mówi

    A może słowo ile wynagrodzenie będzie wynosiło? Bo chyba nikt nie będzie pracował dla chwały i czyjejś przyjemności. Ja nie składam nawet CV jak w ogłoszeniu nie ma określonego wynagrodzenia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.