Noclegi – Bździuch

Model dla lokalnej społeczności

Do 30 listopada br. stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, szkoły oraz instytucje mogą ubiegać się o wsparcie firmy Model Opakowania w roku 2017. Do rozdysponowania są pieniądze i gadżety reklamowe.

 

Na wybór projektów, w które zaangażuje się Model Opakowania, wpływ będzie miała głównie ich tematyka i korzyści, jakie przyniosą całej społeczności lokalnej. Niezmiennym celem polityki sponsoringowej firmy jest wspieranie inicjatyw, które służą rozwojowi pasji i talentów dzieci oraz młodzieży, wyrównywanie ich szans rozwojowych i edukacyjnych czy propagujących sport i aktywny wypoczynek.

 Należy podkreślić, że o rozpatrywaniu wniosku decyduje data jego wpływu. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, tj. 30 listopada 2016 r., nie będą analizowane.

 Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania wsparcia oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej firmy http://www.modelgroup.com, w zakładce Dokumenty (Ścieżka dostępu:  http://www.modelgroup.com – O nas – Download – Dokumenty).

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, szkoły oraz instytucje funkcjonujące na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.

W ubiegłym roku dzięki wsparciu firmy Model odbyły się m.in. festiwale muzyczne, przeglądy recytatorskie, doposażono także pracownie szkolne. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.