- Reklama -

- Reklama -

Model dla lokalnej społeczności

- Reklama -

Do 30 listopada br. stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, szkoły oraz instytucje mogą ubiegać się o wsparcie firmy Model Opakowania w roku 2017. Do rozdysponowania są pieniądze i gadżety reklamowe.

 

Na wybór projektów, w które zaangażuje się Model Opakowania, wpływ będzie miała głównie ich tematyka i korzyści, jakie przyniosą całej społeczności lokalnej. Niezmiennym celem polityki sponsoringowej firmy jest wspieranie inicjatyw, które służą rozwojowi pasji i talentów dzieci oraz młodzieży, wyrównywanie ich szans rozwojowych i edukacyjnych czy propagujących sport i aktywny wypoczynek.

 Należy podkreślić, że o rozpatrywaniu wniosku decyduje data jego wpływu. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, tj. 30 listopada 2016 r., nie będą analizowane.

- Reklama -

 Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania wsparcia oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej firmy http://www.modelgroup.com, w zakładce Dokumenty (Ścieżka dostępu:  http://www.modelgroup.com – O nas – Download – Dokumenty).

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, szkoły oraz instytucje funkcjonujące na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.

W ubiegłym roku dzięki wsparciu firmy Model odbyły się m.in. festiwale muzyczne, przeglądy recytatorskie, doposażono także pracownie szkolne. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.