- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Młodzieżowa Rada Miasta po raz drugi

Młodzieżowa Rada Miasta powstała w tym samym czasie co Rada Seniorów. Gdy Seniorzy obradują już w najlepsze, młodzież czeka na rozwiązanie problemów formalnych stających na drodze zwołania Rady. Czyżby dziś nastąpił przełom w tej sprawie.

- Reklama -

Młodzieżowa Rada miasta powołana została w lutym. Od tamtej pory nie udało się jednak zwołać posiedzenia rady. Przeszkodą był brak chęci partycypacji w radzie szkół średnich, dla których jednostką prowadzącą jest powiat biłgorajski.

O tym problemie pisaliśmy kilka tygodni temu  tutaj: https://gazetabilgoraj.pl/po-co-powolali-rade-nie-spotkala-sie-od-lutego/

Dziś Radni głosowali nad zmianami w uchwale, które ułatwiłyby wybór radnych:

Zmiana uchwały spowodowana jest brakiem wyboru w pierwszej turze statutowej liczby radnych Młodzieżowej Rady Miasta Biłgoraja i jest niezbędna do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  Stąd też w wykazie szkół proponuje się w wykazie szkół mających siedzibę na terenie miasta Biłgoraja proponuje się rozwiązania przedstawione w tabelimówi Bogdan Kowalik, sekretarz Miasta Biłgoraj

 

Takie rozwiązanie wynika z tego, że w zapisie uchwały mamy określoną ilość radnych: od 15 do 21. W pierwszej turze wybranych zostało 9 radnych: 7 radnych w szkołach podstawowych miasta i 2 radnych ze szkół średnich:  1 radny z Zespołu Szkół Leśnych i 1 radny z Liceum Katolickiegowyjaśnił Kowalik. 

- Reklama -

Problem rozwiązać ma zapis, który proponuje się  w dodanym paragrafie 5a:

W przypadku niedokonania wyboru 21 radnych Rada zostaje powołana w pomniejszonym składzie, ale nie mniejszym niż 15 radnych”.

Do projektu uchwały dodano również paragraf 27:

„Wybory do Rady zarządza Burmistrz Miasta Biłgoraja w terminie nie później niż 30 dni przed końcem kadencji Rady, z tym że w przypadku pierwszej kadencji Rady Młodzieżowej Rady wyznaczenie i wybór przedstawicieli powinien nastąpić w terminie 9 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały”.

-Zapis dodany po to, by w październiku i listopadzie można było przeprowadzić drugą turę wyborów.  Wtedy też się okaże czy będzie sukces czy nie będzie wyjaśnił sekretarz.

Uchwała podjęta została  jednomyślnie 21 głosami za.

Zgodnie z treścią przegłosowanej uchwały w przypadku niewyłonienia w I turze wyborów 21 radnych Burmistrz Miasta Biłgoraja zarządza II turę wyborów uzupełniających w terminie do końca listopada danego roku wyborczego. Wybory uzupełniające będą przeprowadzone w szkołach podstawowych – w okręgach wyborczych, które przystąpiły do wyborów w I turze.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.