Misterium Męki Pańskiej w Domu Kombatanta

 
26 marca 2018 r. mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju odtworzyli ostatnie dni życia, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Misterium poprzedziła Msza św. której przewodniczył biskup Marian Rojek, ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Wielki Tydzień w Kościele katolickim to okres upamiętniający ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa, to najświętszy czas w roku.Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

W Wielki Poniedziałek pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów zaprezentowali Misterium Męki Pańskiej. Tradycja przedstawiania misterium zapoczątkowana została w 2013 r. W tym roku rozmyślanie i przeżywanie męki Pana Jezusa poprzedziło wprowadzenie relikwii błogosławionych ks. Jerzego Popiełuszki, lekarki s. Ewy Noiszewskiej, pielęgniarki s. Marty Wieckiej, i Eucharystia, którą pod przewodnictwem biskupa Mariana Rojka sprawowali ks. kan. Witold Batycki, dziekan Dekanatu Biłgoraj Południe, ks. kan. Józef Bednarski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy, i ks. Krzysztof Portka, kapelan DPS dla Kombatantów.

Ks. bp modlił się za rodzinę mieszkańców i pracowników DPS, upraszając wstawiennictwa błogosławionych dla ich pracy, służby oraz o łaskę świętości dla nich.

Głosząc homilię ks biskup mówił, że krzyż Pana Jezusa ma w sobie szczególną tajemnicę. – Pan Jezus upada trzy razy, żeby nas podnieść i zwrócić do Boga Ojca, byśmy także skierowali się do skrzywdzonych przez nas braci i poprosili ich o przebaczenie. Chrystus pragnie dla nas tego, co jest pożyteczne, co jest owocne, nawet za cenę swojej zgody na własne poniżenie, własną rezygnację z chwały, jaka się jemu należy. Jednorodzony dźwiga krzyż, z upadku sam podnosi się, by dać nam wzór jak powstawać, jak trwać w jedności z Bogiem. Ty, Panie Jezu, wysłuchujesz tęsknoty naszych serc, serc tu obecnych, pragnących Bożego miłosierdzia. Twoja krzyżowa droga, Twój upadek przenika tak bardzo nasze życie, nasze drogi, nasze upadki, w których jesteśmy przepełnieni bólem – mówił ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Biskup Marian Rojek przypomniał, jak od strony historycznych faktów wyglądało dźwiganie krzyża, drzewa zbawienia przez Bożego Syna na górę Kalwarię. – Wyrok śmierci na krzyżu, także całe wydarzenie dźwigania tego krzyża to była rzecz straszna, niewyobrażalna. To był rodzaj kary dopiero w 316 roku zniesiony przez cesarza Konstantyna – przybliżał historię ks. biskup, wskazując okrucieństwo Rzymian, którzy na ubiczowanego, umęczonego i cierniem ukoronowanego skazańca nakładali  krzyż, do poprzecznej belki przywiązując ręce, przytłaczając go ciężarem i zmuszając do przejścia przez miejsca publiczne aż do Golgoty. Słowa biskupa Mariana Rojka już zapowiadały mające się rozegrać za chwilę sceny krzyżowej drogi Pana Jezusa od Wieczernika, przez Ogród Oliwny, sąd Piłata, biczowanie, spotkanie z Matką, upadki pod ciężarem krzyża, aż po Golgotę, gdzie został ukrzyżowany.

Od wielu lat w Wielkim Tygodniu z całą wspólnotą Domu organizujemy i przeżywamy to misterium. Misterium nawiązuje do dźwigania Chrystusowego krzyża oraz świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jak pięknie komponuje się to z naszym Domem, mamy coraz więcej osób ciężko chorych, przykutych do łoża boleści, dźwigających swój krzyż, a dla nas pracowników stanowi to wielkie wyzwanie posługiwania chorym i przynoszenia ulgi w cierpieniu. Każdy z nas dźwiga swój krzyż, ale mamy głębokie przekonanie, wiarę i nadzieję, że kiedyś on się skończy – podkreślała dyrektor Maria Piętak, dziękując wszystkim za pracę.  

Nie byłoby misterium gdyby nie ogromne zaangażowanie ks. Krzysztofa Portki, dyrektor Marii Piętak, dyrektor Beaty Malec, kierownika działu opiekuńczego Piotra Brodziaka oraz wszystkich pracowników i mieszkańców DPS – Wszyscy chcecie, i cieszę się z tego bardzo, przeżywać na swój sposób wydarzenia męki i śmierci Jezusa Chrystusa nie z tego powodu, że trzeba, ale wewnętrznie odczuwacie taką potrzebę. Dziękuję serdecznie – mówił ks. Krzysztof Portka, dziękując także mieszkańcom osiedla Piaski, którzy również zaangażowali się w to wydarzenie.

Razem z mieszkańcami i pracownikami DPS mękę Pana Jezusa przeżywali starosta biłgorajski Kazimierz Paterak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Teresa Jonik, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce Beata Tokarska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Biłgoraju Grzegorz Faryna, radca prawny w Starostwie Powiatowym Ewa Kwiecińska, i mieszkańcy osiedla Piaski.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.