- Reklama -

- Reklama -

Miliony złotych dla przedsiębiorców

- Reklama -

W grudniu ubiegłego roku Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska” zakończyła procedurę oceny wniosków dla czterech działań. Dotyczyły one rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorczości w zakresie zakwaterowania, rozrywki i rekreacji oraz podejmowania działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD „Ziemia Biłgorajska”.

Nabory wniosków do tych działań trwały od 10 do 24 października ub. r. Wsparcie dla firm, które chcą innowacyjne wykorzystywać bazę surowcową, przyznano 7 podmiotom na łączną kwotę 1 mln 680 tys. zł. Bardzo wysoko zostały ocenione projekty związane z przemysłem drzewnym. Wśród tych, które otrzymały wsparcie na rozwój są trzy tartaki i jeden zakład stolarski. Oprócz tego dofinansowanie otrzymała firma produkująca ogrodzenia, z branży ogrodniczej i ślusarska. 

1. Zakład Wyrobów Drewna Krzysztof Sobaszek – zakup maszyn na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług tartacznych (108 695,50 zł)

2. „BIDSTOL” Kazimierz Baryła – rozwój i innowacja zakładu stolarskiego poprzez wykorzystanie bazy surowcowej lokalnych zasobów (167 492,50 zł)

3. Zakład Produkcyjno-Handlowy Wyroby z Drewna Józef Kołodziej, Lipiny Górne-Lewki – rozwój, innowacja i modernizacja przedsiębiorstwa tartacznego (281 tys. zł)

4. Tartak Kapka Wojciech Kapka – zakup maszyn na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług tartacznych (200 tys. zł)

5. Adam Gałka – rozwój działalności przedsiębiorstwa Gałka Adam PPHU ADOR poprzez rozszerzenie profilu działalności z innowacyjnym wykorzystaniem lokalnych zasobów (271 459 zł)

6. Magdalena Koncewicz-Obszańska PPHU Bio-Garden – rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie sprzedaży owoców i warzyw, nowych produktów oraz utworzenie 3 miejsc pracy (293 635,80 zł)

7. Usługi Ślusarsko-Spawalnicze Piotr Romaniak – rozwój działalności i podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu – paneli ogrodzeniowych (280 tys. zł)

 

Pomimo dobrych projektów i pozytywnej oceny kolejnych wniosków, te projekty nie zmieściły się w limicie środków z tego naboru:

8. EMAR Sp. z o.o. – rozwój przedsiębiorstwa oraz zakup środków trwałych i wzrost poziomu zatrudnienia (179 668 zł) 

9. Pikul Media Rafał Pikul – budowa budynku usługowego wraz z wyposażeniem w urządzenia drukarskie oraz do produkcji reklam (300 tys. zł)

10.Sławomir Zdunek – zakup koparko-ładowarki celem rozszerzenia działalności o przygotowanie terenu pod budowę (199 950 zł)

11. Przedsiębiorstwo handlowe Barć Włodzimierz Cyc wyposażenie nowo powstałego budynku firmowego (300 tys. zł)

12. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Antoni Koza – zakup maszyn i urządzeń do produkcji ekologicznych wyrobów garmażeryjnych (100 tys. zł)

13. „ONYX” Zakład Kamieniarski Marek Pintal – podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowej maszyny (300 tys. zł)

14. Ćwikła Zbigniew – podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowej maszyny budowlanej i zwiększenie zatrudnienia (160 tys. zł)

15. Praktyka Lekarska Dentystyczna lek. dent. Paulina Piskorska – poszerzenie działalności gabinetu poprzez wprowadzenie świadczenia nowych usług (134 960 zł)

16. Stanisław Typek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Transtyp” – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług w postaci nowoczesnej wulkanizacji oraz dynamicznej wymiany oleju z automatycznych skrzyń biegów (86 170 zł)

 

- Reklama -

W drugim działaniu, które dotyczyło wsparcia zrównoważonego rozwoju firm, rozdysponowano 600 tys. zł dla dwóch przedsiębiorstw:

1. Joanna Matuszewska-Rój – zakup namiotu wraz z wyposażeniem, urządzeń i busa do kateringu oraz kajaków wraz z akcesoriami na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (300 tys. zł)

2. Stanisław Gawda – rozwój firmy „Stanisław Gawda – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe” poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie lokalu gastronomiczno-handlowego (300 tys. zł)

 

Wsparcie w wysokości 220 tys. zł przyznano firmom, które działają w branży zakwaterowania, rozrywki i rekreacji. Pomimo że pozytywnie oceniono wszystkie projekty, pieniędzy starczyło tylko dla jednej firmy:

1. Centrum Konferencyjno-Restauracyjne „Leśna Polana” Anna Krawczyk – rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez doposażenie (103 838,40 zł)

2. „Kary Mustang Agroturystyka Wiejska ” Jan Bartosiewicz – rozbudowa i przebudowa budynku wraz z funkcją agroturystyczną, zapleczem oraz salą konsumpcyjną (217 985 zł) – operacja nie mieści się w limicie dostępnych środków

3. Bartosiewicz Grzegorz – rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie miejsca rekreacji i turystyki (300 tys. zł) – operacja nie mieści się w limicie dostępnych środków

 

960 tys. zł otrzymało 11 osób, które chcą zacząć prowadzić własną firmę. Każdy otrzymał dotację w wysokości 80 tys. zł:

1. Dorota Ciupak – założenie działalności „Pracownia protetyki stomatologicznej”

2. Stanisław Wróbel – „ROBEEL” – produkcja wyrobów z drewna

3. Marek Lekan – utworzenie działalności gospodarczej LUKMAR zakład stolarski Marek Lekan specjalizujący się w stolarce budowlanej

4. Stanisław Krasowski – rozpoczęcie działalności gospodarczej „CAR STAN” – blacharstwo, lakiernictwo

5. Piotr Surmacz – podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, klimatycznych

6. Katarzyna Sawastynowicz – zakup przecinarki plazmowej CNC

7. Tomasz Działo – wyposażenie nowego zakładu wulkanizacji pojazdów

8. Elżbieta Liwak – zakup urządzeń do obsługi imprez

9. Sebastian Heske – podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług montażu urządzeń drobiarskich i wyposażenia kurników 

10. Mateusz Korpal – budowa parku linowego Biszcza-Żary

11. Tomasz Łuszczek – biuro inżynierskie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.