Miliony na kształcenie zawodowe w Lubelskiem

Modernizacja placówek i zakup nowego wyposażenia mają przyczynić się do poprawy warunków i jakości kształcenia zawodowego w województwie lubelskim. W ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego na projekty związane ze wsparciem infrastruktury edukacyjnej przeznaczono prawie 64 miliony złotych.

Dofinansowanie mogły otrzymać projekty, których celem była poprawa funkcjonowania placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego – m.in. poprzez rozbudowę, prace dostosowawcze czy kupno wyposażenia dla pracowni i warsztatów. W wyniku naboru wsparcie otrzymały 22 projekty.

Lubelskie kształci fachowców

Po wielu latach szkoły zawodowe znów zaczynają kojarzyć się pozytywnie. Ich absolwenci coraz lepiej radzą sobie na rynku pracy, a to skutkuje zwiększonym zainteresowaniem wśród młodzieży. – Połączenie teorii z praktyką pozwala uczniom szkół zawodowych płynnie przejść z rzeczywistości szkolnej w trudniejszą rzeczywistość rynku pracy – mówi Marcin Czyżak, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – W szkole zawodowej oprócz wiedzy, dostają do ręki fach, który mogą zacząć praktykować zaraz po jej ukończeniu – dodaje. Stąd tak duże inwestycje w kształcenie zawodowe. Zapotrzebowanie na fachowców z różnych dziedzin stale rośnie, podobnie jak liczba uczniów, którzy zamiast kontynuować edukację ogólną w liceum wybierają bardziej wyspecjalizowaną ścieżkę. W tym mają im pomóc nowoczesne i dobrze wyposażone placówki, takie jak nowe warsztaty kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku czy zmodernizowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

Nie tylko dla zawodu

Kształcenie zawodowe to nie tylko fach w ręku – to również możliwość dalszej edukacji dla tych, którzy nie zdecydowali się na naukę w liceum. – Jednym z ważniejszych wyzwań dla naszego województwa jest zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę szkolną – informuje Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Dla nich dobrze zorganizowane szkolnictwo zawodowe to szansa na zdobycie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, które pomogą w uniknięciu trudnych sytuacji życiowych, jak bezrobocie czy konieczność emigracji zarobkowej. Dlatego w ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szczególny nacisk położono na projekty realizowane w miejscach o relatywnie niskim poziomie rozwoju regionalnego i niekorzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych.

Nowy standard w szkolnictwie zawodowym

Do konkursu w ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego zgłoszono 25 projektów, z których aż 22 otrzymały dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 3 miliony złotych. Wsparcie można było uzyskać m.in. na projekty związane z pracami modernizacyjnymi dla istniejącej infrastruktury, na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, a także na dostosowanie profilu kształcenia ponadgimnazjalnego, z naciskiem na praktyczną naukę zawodu, do aktualnych potrzeb rynku pracy. Dzięki dofinansowaniom wysoki poziom szkolnictwa zawodowego i ustawicznego ma stać się nowym standardem.
Dla wielu mieszkańców województwa zmiany te oznaczają zwiększenie szans na ukończenie edukacji szkolnej, a także poprawę sytuacji na rynku pracy.

Masz pytanie? Odpowiemy!

Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie www.rpo.lubelskie.pl/dw_efrr

Dowiedz się więcej na: www.rpo.lubelskie.pl i LubelskieFunduszeEuropejskie

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.