Kadius

- Reklama -

Miliony na inwestycje w Józefowie

Po trzynastu latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej możemy dziś powiedzieć, że miasto i gmina Józefów jest wyróżniającym się miejscem województwa lubelskiego zarówno w zakresie warunków życia społecznego, jak i rozwoju turystyki. Zawdzięcza to zaangażowaniu i kreatywności włodarzy gminy oraz jej mieszkańców w połączeniu z możliwościami, jakie dało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dzięki programom unijnym "przedszkole szansą naszych dzieci" w 2011 r. udało się stworzyć przedszkola przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Józefów, dzięki czemu grupa 95% dzieci została zabezpieczona w zakresie edukacji. Wybudowano 13 placów gier i zabaw dla dzieci i utworzono 9 świetlic środowiskowych (całorocznych) dla dzieci i młodzieży. We wszystkich szkołach zrealizowano programy wymiany dachów, okien, płytek PCV na wykładziny tarketowe, docieplenia obiektu wraz z wykonaniem efektownych elewacji. Zlikwidowano również bariery architektoniczne. Utworzono 2 całoroczne schroniska młodzieżowe dla dzieci i młodzieży w Józefowie przy Szkole Podstawowej i Samorządowym Zespole Szkół. Zbudowano wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych w Józefowie, który jest czynny przez 7 dni w tygodniu. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja pracowni i doposażenie placówek szkolnych na terenie całej gminy.

 

OSOBY STARSZE

Jako jednemu z nielicznych samorządów udało się zbudować Dzienny Dom Seniora "Wigor" w Józefowie i pozyskać środki na budowę Klubu Senior + w Długim Kącie-Osadzie. Gmina wystąpiła o środki unijne na budowę 3 luksusowych rodzinnych domów pomocy w Józefowie. Ma wzorowo zorganizowany system usług opiekuńczych dla osób starszych oraz inne usługi dla seniorów z możliwością zakupu gotowych posiłków i artykułów spożywczych przez telefon. Na terenie gminy Józefów funkcjonuje zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz dwa rodzinne domy pomocy społecznej.

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

W gminie Józefów funkcjonuje kompleksowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych, który obejmuje:

1. nowoczesne siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie, powstałe po rewitalizacji zniszczonego budynku byłego internatu.

W kwietniu zakupiony został nowoczesny autobus marki Mercedes przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych,

2. gabinet rehabilitacji w Józefowie, który od siedmiu lat obsługuje wszystkich mieszkańców gminy mających dolegliwości w zakresie aparatu ruchu,

3. wybudowano 5 mieszkań chronionych oraz wyremontowano mieszkania socjalne na terenie całej gminy,

4. utworzono 4 spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych,

5. zlikwidowano bariery architektoniczne we wszystkich obiektach użyteczności publicznej,

- Reklama -

6. obecnie trwają przygotowania do utworzenia szkoły specjalnej dla osób niepełnosprawnych.

 

GMINA JÓZEFÓW EKOLOGIĄ STOI

Gmina jest samowystarczalna energetycznie (farma fotowoltaiczna na terenie gminy Józefów zabezpiecza dostawę energii dla wszystkich gospodarstw domowych na terenie całej gminy). Ponadto zbudowano 500 instalacji solarnych, a planowanych jest kolejnych 218 oraz 50 kotłów na biomasę. Kanalizację w Józefowie posiada 95% mieszkańców, a obecnie na ukończeniu jest budowa kanalizacji w Borowinie i Pardysówce. Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie, a na wykonanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Siedliskach złożony został wniosek o dofinansowanie. Od ponad 10 lat mieszkańcy gminy dokonują segregacji odpadów, co ma duży wpływ na polepszenie jakości środowiska, w którym żyją.

Zintegrowany system gospodarki odpadami w gminie Józefów uzupełniany jest poprzez rekultywację składowiska odpadów w Józefowie, zakup 7600 szt. pojemników do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zakup 1900 szt. kompostowników oraz utworzenie własnego przedsiębiorstwa społecznego.

 

MIESZKAŃCY GMINY CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE

Na co niebagatelny wpływ mają Ochotnicze Straże Pożarne, doposażone w dużej mierze ze środków unijnych. Zakupiono samochody bojowe 5 jednostkom, 3 jednostkom samochody typu lekkiego. Zmodernizowano 6 remiz strażackich.

 

JÓZEFÓW I REWITALIZACJA

W ramach rewitalizacji planuje się zagospodarowanie doliny rzeki Nepryszki od źródliska do ronda, modernizację budynku byłego liceum ogólnokształcącego wraz z otoczeniem oraz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

JÓZEFÓW  ROWEROWĄ STOLICĄ ROZTOCZA I TURYSTYCZNĄ PERŁĄ REGIONU LUBELSKIEGO

Pierwszy tytuł gmina Józefów uzyskała już w 2008 r. w konkursie organizowanym przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, za działalność na rzecz rozwoju turystyki rowerowej poprzez tworzenie szlaków i tras rowerowych, organizację rajdów oraz prekursorską działalność edytorską w tym zakresie. Zwieńczeniem wysiłków na rzecz budowy infrastruktury turystycznej, nowoczesnych form promocji (jest jedną z pierwszych gmin województwa lubelskiego, która posiada aplikację mobilną) oraz poprawy estetyki miasta i gminy Józefów było zwycięstwo w 2014 r. w organizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego wspólnie z Kurierem Lubelskim, Radiem i Telewizją Lublin konkursie na Turystyczną Perłę Regionu Lubelskiego. Jury konkursu i głosujący na Józefów docenili metamorfozę jaką przeszedł Józefów, przeobrażając się z prowincjonalnego miasteczka, w miasteczko – kurort, będący wizytówką Lubelszczyzny. Lista działań w tym zakresie jest przebogata, a najważniejsze to: realizacja projektu "Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego", dzięki któremu wybudowano m.in. basztę widokową, odwiedzaną przez 50 tys. turystów rocznie i stylowy pawilon geoturystyczny; realizacja projektu "Józefów Park – rozwój produktów turystyki aktywnej", który dał trzy monitorowane minicentra rekreacji z parkiem linowym, siłownią zewnętrzną, ścianką wspinaczkową, pump-truckiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz drogami rowerowymi i chodnikami je łączącymi. Rynek miejski po rewitalizacji i umiejscowieniu na nim zegara słonecznego, pręgierza, rzeźb młodych artystów, wykonanych podczas plenerów rzeźbiarskich jest inspiracją dla wszystkich go odwiedzających, a fontanna to prawdziwe dzieło sztuki, ukazujące bogactwo fauny i flory naszych lasów. Dodać do tego modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się w byłej Synagodze wraz z zagospodarowaniem otoczenia i jawi nam się obraz centrum Józefowa jako wspaniałego miejsca wypoczynku dla jego mieszkańców oraz turystów.

Znacząco poprawiła się infrastruktura techniczna poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia uliczne. Największe inwestycje to przebudowa trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Hamernia – Borowina i Brzeziny – Panasówka, budowa ciągów pieszo-rowerowych w Siedliskach, Majdanie Nepryskim, Stanisławowie, Hamerni, Józefowie.

Gmina Józefów dąży do połączenia się z gminami sąsiednimi poprzez budowę ścieżek rowerowych w kierunku trzech gmin: Susiec (od Józefowa do granic gminy w kierunku Suśca), Zwierzyniec (od Józefowa w kierunku Zwierzyńca), Krasnobród (od Józefowa do Długiego Kątu).

Nie sposób nie wspomnieć o szlaku rowerowym Green Velo, dzięki budowie którego gmina uzyskała kolejne 6 km nowych dróg rowerowych (w samym Józefowie 13 km), nowoczesną infrastrukturę oraz gigantyczną promocję.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.