- Reklama -

- Reklama -

Miliony na inwestycje z Polskiego Ładu

Łącznie do gmin z terenu naszego powiatu trafiło ponad sto milionów złotych. Dzięki rządowemu programowi uda się wykonać wiele ważnych i potrzebnych inwestycji. Będzie m.in. przebudowa Autodromu, montaż instalacji fotowoltaicznych, przebudowa oczyszczalni ścieków.

Pierwszy nabór Rządowego Funduszu Polski Ład został dziś rozstrzygnięty. Do gmin naszego powiatu trafi łącznie ponad 107 milionów złotych wsparcia. Dzięki tym środkom w Biłgoraju wybudowana zostanie nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1. Gruntowną modernizację przejdzie również Autodrom. Na tym nie koniec. Środki zasilą również samorządy gminne.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski.

– Aż 97% samorządów, które wnioskowały o wsparcie, otrzymało finansowanie. To największy i jedyny taki program od ostatnich 30 lat, od czasów transformacji i wolnej Polski. Jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego i związków JST i polega na bezzwrotnym dofinansowaniu inwestycji publicznych. To program, który pokazuje, że niezależnie od różnych problemów potrafimy budować finansowanie, które daje perspektywę rozwoju i który ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, powiatów, gmin i województw – mówił podczas ogłoszenia wyników premier Mateusz Morawiecki.
 

Środki otrzymały:

gmina Frampol – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frampol – 7 125 000 zł,

gmina Turobin – Budowa wodociągu z ujęcia Gródki – 5 700 000 zł,

powiat biłgorajski – Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I – 14 998 500 zł,

gmina Tarnogród – Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim – 3 390 000 zł,

gmina Potok Górny – Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Potok Górny – 6 756 828 zł,

gmina Potok Górny – Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki – 6 720 435 zł,

gmina Tereszpol – Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Tereszpol – 2 375 000 zł,

gmina Tereszpol – Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie – 2 125 000 zł,

- Reklama -

gmina Turobin – Budowa wodociągu z ujęcia Gródki – 5 700 000 zł,

gmina Miasto Biłgoraj – Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Biłgoraju – 11 800 000 zł, 

gmina Obsza – Przebudowa drogi gminnej nr 109550L w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wola Obszańska – 1 900 000 zł,

gmina Obsza – Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Obsza – 720 000 zł,

gmina Obsza – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Babice – Dorbozy – 4 750 000 zł,

gmina Łukowa – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łukowa – 7 980 000 zł,

gmina Biszcza – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biszcza – etap II – 4 412 866 zł,

gmina Józefów – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsonówka oraz Majdan Nepryski – etap I, wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska – 7 798 561 zł,

gmina Księżpol – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogale, Majdan Stary, Majdan Nowy, Zynie, Zanie. Etap II – 6 084 477 zł,

gmina Biłgoraj – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w      miejscowościach Smólsko Małe i Smólsko Duże – 8 880 000 zł,

gmina Goraj – Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Zastawie – 2 520 000 zł.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.