- Reklama -

- Reklama -

Milionowe inwestycje w PGK

 
 

Kolejna milionowa inwestycja zrealizowana zostanie w powiecie biłgorajskim. Mowa o rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Dzięki temu okoliczni mieszkańcy będą mieli pracę. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie, zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, stanowić będzie Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK. Wymaga jednak rozbudowy i modernizacji. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pozyska na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

29 maja Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju podpisało z marszałkiem województwa lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK" realizowanego w partnerstwie siedmiu firm. Spółka pełni rolę lidera. Całkowity koszt projektu wynosi 151 mln zł. Dofinansowanie to 83 mln zł, a wkład własny wyniesie 39 mln zł. Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

- Reklama -

PGK w ramach przedsięwzięcia na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie wybuduje instalację mechaniczno-biologiczną przetwarzania odpadów komunalnych, kwaterę składowania odpadów, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne. Zakupiony zostanie sprzęt pomocniczy: dwa samochody do przewozu kontenerów, dwie ładowarki, ciągnik z przyczepą, mobilna myjka do pojemników, zamiatarka chodnikowa, czyszczarka do powierzchni utwardzonych. Koszt zadania to blisko 40 mln zł brutto. Dofinansowanie wyniesienie 21,7 mln zł, a wkład własny to 10,23 mln zł (pożyczka WFOSiGW). Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Po zakończeniu inwestycji Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie i uzyskaniu stosownych pozwoleń będzie stanowił Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, jedną z dwóch w Południowym Regionie Gospodarki Odpadami.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, umożliwi zwiększenie efektywności odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, a także wzrostu poziomu wykorzystywania odpadów na cele energetyczne.

25 maja Zarząd Spółki podpisał umowę z NFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji projektu "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020. Zadanie obejmuje: budowę 3,29 km sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ogrody (inwestycja w 2018 roku), modernizację systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków (2017 rok), modernizację kanału sanitarnego (2018 rok).

Całkowity koszt zadania to blisko 5 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 3,44 mln zł, pożyczka z NFOS to 440 tys. a środki własne 167 tys. zł

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.