kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Milionowe inwestycje w naszym powiecie

- Reklama -

Na wstępie głos zabrała poseł Agata Borowiec. – Szanowni państwo, rusza program współpracy leśno-samorządowej. Niedługo rozpoczną się realizacje dróg. To jest zasługą  dynamicznego i szybkiego działania dyrektora Lasów Państwowych dr. inż. Konrada Tomaszewskiego. Wyrażam słowa szacunku, uznania i wdzięczności za to, że dyrektor dostrzegł nasz powiat, za to, że wyraził wolę partycypowania w kosztach infrastruktury naszego powiatu, za to, że dzięki jego wsparciu realizowane będzie ponad 52 km dróg. Dziękuję za otrzymane 17 mln zł. Jest to taki prezent, którego pozazdrościłby każdy inny powiat mówiła. Dodała, że nie jest to jedyna koncepcja wsparcia dla naszego powiatu ze strony lasów państwowych. Dyrektor Tomaszewski wyraził wolę partycypowania w możliwości utworzenia elektrociepłowni w naszym powiecie. Przyczyniłaby się ona do powstania miejsc pracy i odbioru produktów rolnych od rolników. – Perspektywa współpracy z Lasami Państwowymi wydaje się być długa, a już jest bardzo owocna – mówiła poseł.

Agata Borowiec za pośrednictwem radnych chciała również podziękować rolnikom za ich codzienny trud. – Sierpień jest miesiącem, w którym dziękujemy Stwórcy za plony, w którym świętujemy zakończenie żniw. Z tej okazji pragnę już podziękować wszystkim rolnikom za całoroczny trud, pracę ich rąk i uzyskane plony – mówiła. Dodała, że Prawo i  Sprawiedliwość traktuje rolnictwo jako priorytet w swoich działaniach. – Staramy się, aby zmienić trudną sytuację w rolnictwie – zapewniła. 

urząd MArszałkowski projekt

O współpracy leśno-samorządowej mówił Mariusz Błasiak z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Na wstępie podzielił się pewną refleksją na temat pobytu w Biłgoraju. Byłem u państwa kilkanaście lat temu i jestem pod megawrażeniem zmiany, która nastąpiła. Dziękuję za to, co państwo zrobili dla tego miejsca – mówił. Informował, że Lasy Państwowe są firmą, która zawiaduje 1/3 naszego kraju. W latach 2007-2014 Lasy Państwowe wspólnie z partnerami zrealizowali wspólnie blisko 900 projektów obok bieżącej działalności. Uczestniczyło w nich 1 500 gmin. Środki na te zadania to ponad 70 mln zł. Najczęściej ta współpraca występuje w dziedzinie infrastruktury drogowej i turystyki. Wyjaśnił, że dotychczas nie było jasnego określenia zasad współpracy z samorządami. Od maja tego roku już jest zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych, które wprowadziło jasne i czytelne zasady współpracy przy realizacji wspólnych zadań. – Mamy świadomość, że jesteśmy firmą, która funkcjonuje na terenach niezurbanizowanych. Widzimy potrzebę dużego zaangażowania się, aby te tereny rozwijać, dlatego że z tych terenów wywodzi się przemysł korzystający z surowca, jakim jest drewno. Zaczynamy i idziemy w kierunku społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych – dodał. Zaznaczył, że duży nacisk kładą na plan urządzania lasów prywatnych, dlatego chcą udostępnić środki, aby te plany powstawały. – Duża praca jest ukierunkowana na tę regulację i wejście we współpracę pomiędzy lasami a zakładami usług leśnych – mówił.

Mariusz Błasiak podkreślił, że celem Lasów Państwowych jest stworzenie na terenie całego kraju sieci dróg tak połączonych, aby rzeczywiście stanowiły spójną całość. – Jesteśmy pośrednim użytkownikiem dróg. Jest deklaracja współpracy i podnoszenia jakości tych dróg. Bez dróg nie ma rozwoju. My chcemy to mocno wspierać – dodał. 

W obradach czwartkowej sesji Rady Powiatu uczestniczył również burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.Zazdroszczę gminom powiatu biłgorajskiego, które mogły skorzystać z tego pilotażowego programu. To wpisuje się m.in. w potrzeby gm. Krasnobród – mówił. Pytał kiedy inne gminy mogą liczyć na kontynuację tego programu. Mariusz Błasiak wyjaśnił, że aplikować można, ale na pewno nie wszystko będzie zrealizowane. Wniosków, które przyszły na ten rok, było kilkaset. Z tego wybrane były te przedsięwzięcia, które były kompatybilne i te, na które były podjęte największe starania. – Macie dobrego przedstawiciela w Warszawie. Starał się – mówił o poseł Agacie Borowiec przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Głos zabrał również wójt gm. Biłgoraj Wiesław Różyński. Mówił, że na terenie gminy w ramach programu realizowane będą dwa przedsięwzięcia. – Czy możemy mieć nadzieję, projektując budżet 2017 roku, że program współpracy leśno-samorządowej może mieć dłuższy charakter? – pytał. Mariusz Błasiak przedstawił, że Lasy Państwowe chcą, aby na terenie całego kraju powstał funkcjonalny obszar, po którym będą się poruszać mieszkańcy, turyści i osoby związane z pracą w lesie.

Podczas sesji poruszono również bardzo ważny temat dla całego powiatu biłgorajskiego. Powstać ma elektrociepłownia, która zlokalizowana będzie w miejscu dawnej mleczarni przy drodze prowadzącej do Dereźni. Andrzej Ballaun, dyrektor biura promocji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mówił m.in. o biomasie. – Lasy Państwowe to nie tylko przyroda i ekologia, ale też zabezpieczenie dla przedsiębiorców drzewnych, ludności w drewno opałowe oraz bezpieczeństwo – mówił. Wyjaśnił, że powstanie elektrociepłowni otwiera możliwości uruchomienia dla rynków lokalnych drewna energetycznego. Pozyskane zostanie m.in. po klęskach żywiołowych. Będzie magazynowane na składach i trafi do wydzielonej puli sprzedaży. W pierwszej kolejności będzie przeznaczone dla samorządów, a zakupywane będzie   w otwartych negocjacjach na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Następnie podpisana zostanie umowa długoterminowa, która zagwarantuje ciągłe zabezpieczenie drewna energetycznego pod daną instalację. Otwieramy nowe horyzonty współpracy na zasadach, które są obwarowane, ale będą działały w sposób ciągły i dający gwarancję zabezpieczenia instalacji.

Dyrektor mówił, że Lasy Państwowe produkcją coraz więcej drewna, które jest w pełni zagospodarowywane przez przemysł drzewny i rynek detaliczny. Dodał, że w planach jest stworzenie klastrów samorządowych, jednostek lokalnych wytwarzających energię cieplną. Podziękował również poseł Agacie Borowiec za pomoc w pracach przy zatwierdzaniu nowej ustawy o Odnawialnych źródłach energii.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.