- Reklama -

Mieszkanka walczy o drogi

Marianna Minkiewicz, mieszkanka gm. Biłgoraj, wystosowała pismo do władz samorządowych. Prosi w nim m.in. o najpilniejsze remonty dróg.

„W imieniu mieszkańców miejscowości: Edwardów, Brodziaki, Smólsko Duże, Smólsko Małe, zwracam się z prośbą do Wójta gminy Biłgoraj o przekazanie środków finansowych:

1. na remont drogi w Edwardowie, odcinek dotychczas nieremontowanej drogi Brodziaki – Edwardów, który jest w opłakanym stanie.

2. wykonanie oświetlenia w Smólsku Małym i Dużym

3. zagospodarowanie kostki brukowej kupionej w ramach funduszu sołeckiego. Kostka zakupiona z funduszu sołeckiego w Smólsku Dużym leży i marnieje od kilku lat. Chodnik w Smólsku Dużym jest nierówny, zniekształcony. Stwarza zagrożenie dla wszystkich. Może dojść do nieszczęśliwszego wypadku.

Zarząd Dróg Powiatowych obiecał wykonanie chodnika między Smólskiem Małym a Smólskiem Dużym, natomiast mieszkańcy proszą wójta o oświetlenie tej drogi.

Droga na wskazanych odcinkach w Edwardowie jest w stanie fatalnym. Mieszkańcy Edwardowa mają utrudniony dojazd do swoich posesji. Brak nawierzchni asfaltowej, ogromne ubytki nieremontowane od wiosny spowodowały tylko pogorszenie stanu drogi. Nadmieniam, że droga ta była zgłoszona do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wówczas w budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 1 mln zł. Niestety, wniosek został odrzucony. Proszę, aby obiecany 1 mln został przekazany dla lokalnej społeczności Smólska Dużego i Małego, Edwardowa i Brodziaków. Proszę o wykonanie najpilniejszych potrzeb m.in. dwóch przystanków w Smólsku Małym. W miejscowości tej nie ma żadnego, a przy drodze powiatowej jest przystanek w fatalnym stanie. Dodatkowo proszę o zmianę jego lokalizacji, ponieważ z sąsiadującej z nim obory ulatnia się nieprzyjemny zapach. Mieszkańcy mają z tym problem.

Dzięki staraniom pani Poseł Agaty Borowiec oraz zebranym przeze mnie 300 podpisom uda się zrealizować inną bardzo ważną inwestycję dla mieszkańców. Poprzednia władza PO-PSL, mimo licznych moich starań, nie zrobiła prawie nic. Wykonano jedynie mały odcinek Edwardów – Brodziaki. Jeździłam do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowy. Gdy byłam wiceprzewodniczącą na każdej sesji rady gminy prosiłam o drogę. Droga ta wygląda jak w średniowieczu – jest zabłocona, zapiaszczona, nierówna. Dorośli, młodzież i dzieci muszą dojeżdżać do pracy, szkoły, po zakupy, po żywność w takich warunkach. Gdyby była dobra wola ze strony wójta, dawno zapomnielibyśmy o tym problemie, a mieszkańcy byliby szczęśliwi. Bez problemu wójt wykonał równoległą z wojewódzką 835 drogę leśną od Gromady do Nadrzecza. Jest ona 5-metrowa. Tu mieszkańcy nie mogą się doprosić 3-metrowej drogi.

- Reklama -

21 marca br. odbyła się konferencja, podczas której poseł Agata Borowiec zaprezentowała raport z potrzeb infrastrukturalnych naszego powiatu. W odpowiedzi dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski powiedział, że powiat biłgorajski został wybrany do przeprowadzenia pilotażowego programu współpracy leśno-samorządowej. W konferencji tej uczestniczyłam, przedstawiając problem tej drogi, a jednocześnie prosząc o jej wykonanie. Udało się. Dwie drogi w gm. Biłgoraj będą realizowane.

O budowę tych dróg zabiegałam od wielu lat. W tym roku skierowałam do posłów z Zamojszczyzny pismo z prośbą o podjęcie działań w kierunku ich remontu i budowy. Na pisemne prośby odpowiedział poseł Sławomir Zawiślak oraz senator Jerzy Chróścikowski. Największe jednak wsparcie otrzymałam od poseł Agaty Borowiec. Nie było w historii Ziemi Biłgorajskiej takiego posła, który byłby bardzo młody i w ciągu kilku miesięcy udałoby mu się pozyskać 3,5 mln zł na remont dróg w gm. Biłgoraj. Dzięki dobrej woli dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i poseł Agaty Borowiec, mojemu zaangażowaniu oraz mieszkańców, którzy licznie podpisali petycję z prośbą o budowę dróg, mam nadzieję, że zadanie będzie zrealizowane.

Zwracam się do Pana Wójta, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Nadleśniczego Piotra Mroza z prośbą o realizację drogi Smólsko Małe – Brodziaki – Edwardów (odcinki, które nie były remontowane), chodnika w Smólsku Dużym, oświetlenia na trasie Smólsko Małe – Smólsko Duże. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych daje tyle pieniędzy na dwa zadania w gminie. Proszę, aby pozostałe jednostki również przekazały pieniądze, aby wywóz drewna odbywał się właściwą drogą. Dotychczas drogami tymi nie był prowadzony wywóz drewna. Gdy wybudowane będą drogi, nie będzie ograniczenia tonażu dla wywozu drewna i miejscowych przedsiębiorców, dlatego ciągłość tych dróg powinna być przyzwoita.

Wcześniej działałam jako wiceprzewodnicząca Rady Gminy Biłgoraj, a teraz działam społecznie ze swojej skromnej emerytury. Dlatego zwracam się do Wójta gminy Biłgoraj, a także do Pana Starosty powiatu biłgorajskiego i innych, którzy mają wysokie wynagrodzenia, aby z sercem podeszli do tej sprawy tak jak ja, Marianna Minkiewicz. Mieszkańców będę nadal informowała w mediach, jakie są poczynania władz w tym kierunku.

Gdy droga na trasie Biłgoraj – Smólsko – Edwardów będzie zrealizowana, proszę kierowców o rozważną jazdę, bo życie jest piękne. Życzę im, aby dbali o swoje i innych życie, aby szczeliwie dojechali do celu.”

Marianna Minkiewicz

Pismo trafiło do: Wiesława Różyńskiego, wójta gm. Biłgoraj, Mariana Tokarskiego, starosty biłgorajskiego, Piotra Mroza, nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.