- Reklama -

- Reklama -

Mieszkania dla potrzebujących

Miasto Biłgoraj posiada ponad 300 lokali, w których zamieszkuje kilkaset osób. Stawki czynszu nie są wygórowane, a chętnych do zamieszkania w lokalach socjalnych nie brakuje.

Komunalne, socjalne, tymczasowe…

W zasobie mieszkaniowym miasta są nie tylko lokale socjalne, garaże oraz mieszkania komunalne. W minionym roku miasto posiadało 53 lokale socjalne (tyle co w roku 2018), 269 lokali komunalnych (w roku 2018 – 268) oraz 48 lokali użytkowych. Zawarto 15 umów z najemcami na lokale socjalne, w tym przedłużonych umów było 12, a 1 umowa została zawarta po egzekucji komorniczej. Chętnych nie brakowało również na wynajem lokali użytkowych. Zwarto trzy takie umowy. Podpisano 9 umów z najemcami na lokale komunalne.

Na koniec minionego roku w lokalach socjalnych i komunalnych faktycznie mieszkało 838 osób. Na liście osób oczekujących na przydział lokali komunalnych jest 27 rodzin.

W minionym roku do Urzędu Miasta Biłgoraja wpłynęły trzy wnioski w sprawie sprzedaży lokalu komunalnego mieszkalnego, jednak żadnego lokalu nie sprzedano

Ile kosztuje mieszkanie w budynku miasta? 

Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych komunalnych w roku 2019 wynosiła 3,50 zł/mkw. i nie była zmieniana od jedenastu lat. Natomiast stawka za 1 mkw. mieszkania socjalnego w minionym roku wynosiła 1,50 zł. Jej ostatnia zmiana nastąpiła w roku 2009.

W przypadku najemców o niskich dochodach, zalegających z zapłatą czynszu, burmistrz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na ich wniosek dokonał umorzenia zaległego czynszu w łącznej wysokości ponad 5 tys. zł. Rok wcześniej było to aż 16,5 tys. zł. Spłata zadłużenia została rozłożona na raty miesięczne 6 wnioskodawcom na łączną kwotę 23,5 tys. zł.

Lokalami i budynkami stanowiącymi własność Gminy Miasto Biłgoraj administruje i zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju.

Będzie sprzedaż

- Reklama -

W ramach realizacji Programu w 2018 roku rozpoczęto nadbudowę budynku przy Pl. Wolności 2. Miało to na celu powiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Biłgoraj o 6 mieszkań. Rada Miasta podjęła jednak decyzję o przeznaczeniu tych mieszkań do sprzedaży w drodze przetargu. Chętnych na kupno jednak nie było.

Remontują na bieżąco

Remonty mieszkań pozostających w zasobach miasta Biłgoraj przeprowadzano w roku 2019 na bieżąco. Wykonano ogółem 28 remontów lokali mieszkaniowych na ogólną kwotę 131,5 tys. zł. Remonty dotyczyły przeważnie lokali przyjętych po poprzednich właścicielach lub po zmarłych lokatorach.

TBS też buduje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką komunalną, w której miasto Biłgoraj posiada 100% udziałów. Spółka jest właścicielem 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których łącznie znajduje się 181 mieszkań. Mieszka w nich 436 osób

W ramach swojej bieżącej działalności spółka zajmowała się zarządzaniem zasobami własnymi, w tym również 2 budynkami użytkowymi, budynkiem administracyjno-biurowym oraz halą magazynowo-produkcyjną. W minionym roku spółka wydzierżawiała  również najemcom mieszkań grunty pod garaże samochodowe (37 sztuk). W roku 2019 spółka poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie blisko 75 tys. zł na utwardzenie placu przy garażach TBS zlokalizowanych przy ul. Łąkowej 17 w Biłgoraju. Ponadto w roku 2019 spółka zaobserwowała wzrost zainteresowania mieszkańców miasta Biłgoraja zapotrzebowaniem na mieszkania – najem z dążeniem do własności.

Na koniec minionego roku zarejestrowano 64 wnioski o przydział nowych mieszkań. Spółka planuje zakupić działkę przy ul. Matrasia, na której zamierza wybudować dwa budynki wielorodzinne. Łącznie miałoby powstać 50-60 mieszkań. Budowa miałaby ruszyć w II kwartale 2021 roku – po przyznaniu jej preferencyjnego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

red.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.