- Reklama -

- Reklama -

„Mieszkańcy zapłacili podwójnie”

Mowa o odszkodowaniu, jakiego Zarząd Województwa Lubelskiego żąda od samorządu Biłgoraja tytułem odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ul. Piaskowej, która wcześniej stanowiła pas drogi wojewódzkiej – alei Jana Pawła II.

- Reklama -

Sprawa toczy się od 2019 roku. Wówczas, w połowie lipca, burmistrz zwrócił się do Zarządu Województwa Lubelskiego o zrzeczenie się odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy Piaskowej, a stanowiące wcześniej pas drogi wojewódzkiej – alei Jana Pawła II. Taką możliwość bezpłatnego zrzeczenia przewiduje art. 12 ust. 7 tzw. specustawy drogowej. Burmistrz podkreślił, że aleja Jana Pawła II została przebudowana przez miasto przy niewielkim udziale finansowym powiatu biłgorajskiego i województwa lubelskiego. Również ciężar przebudowy dróg wojewódzkich ul.: T. Kościuszki, Zamojskiej i Tarnogrodzkiej miasto wzięło na siebie, ponosząc przy tym ogromne koszty. – To również miasto wybudowało od podstaw obwodnicę północną, którą przekazało województwu lubelskiemu i dziś stanowi ona przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 858. Wartość zadań wykonanych przy drogach wojewódzkich wyniosła 104 mln 870 tys. zł, a wkład własny miasta Biłgoraja wyniósł 13,8 mln zł. Udział finansowy województwa lubelskiego w budowie tych dróg wyniósł 2,4 mln zł, a powiatu biłgorajskiego 4,1 mln zł – informuje Janusz Rosłan.

Kolejne pisma w tej sprawie zostały przesłane do Zarządu Województwa Lubelskiego w dniach: 9 sierpnia 2019 r., 20 lipca 2020 r., 19 października 2020 r., 7 stycznia 2021 r. oraz 22 marca 2021 r. – Dzięki uprzejmości starosty biłgorajskiego zorganizowane zostało również spotkanie z wicemarszałkiem województwa lubelskiego Michałem Mulawą, na którym prosiłem o przychylne rozpatrzenie prośby – dodaje włodarz miasta.

- Reklama -

Niestety, spotkania i pisma nie przyniosły efektu. W marcu do Urzędu Miasta Biłgoraja trafiło pismo wicemarszałka Michała Mulawy, w którym poinformował, że zrzeczenie się odszkodowania może spowodować zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez województwo lubelskie. Prosił jednocześnie o przekazanie odszkodowania w kwocie 76 tys. 303 zł wraz z odsetkami liczonymi od 5 stycznia 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego. – Mieszkańcy naszego miasta po raz drugi zapłacą za drogi wojewódzkie, w tym przypadku cześć drogi wojewódzkiej, dziś ulicy Piaskowej, niegdyś alei Jana Pawła II – komentuje Janusz Rosłan.

Jednak, gdy to samorząd województwa lubelskiego ma ponosić identyczne koszty w związku z inwestycjami wykonywanymi na terenie gminy Tarnogród i Biłgoraj prosi o zrzeczenie się odszkodowania. Jako podstawę prawną podaje ten sam dokument, na który powołuje się burmistrz Biłgoraja. – 16 kwietnia 2021 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił w imieniu województwa lubelskiego do burmistrza Tarnogrodu i wójta gminy Biłgoraj o zrzeczenie się, w oparciu o tę samą podstawę prawną, tj. art. 12 ust. 7 specustawy drogowej, odszkodowania za działki wywłaszczone pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 – informuje Janusz Rosłan. Dodaje, że samorząd Biłgoraja nabywał grunty od marszałka i musiał ponieść koszty. – Ten sam marszałek chce, aby tego odszkodowania zrzekły się miało Tarnogród i gmina Biłgoraj na podstawie tej samej ustawie prawnej. W naszym przypadku odpowiedział, że stanowiłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Oczywiście jest to niepoparte żadnymi przepisami prawnymi. Musiał ktoś marszałkowi podsunąć źle zredagowane pismo do podpisu – skwitował burmistrz Biłgoraja.

 

 

- Reklama -

2 Komentarze
  1. Pan Henryk mówi

    Mamy nadzieję że wyborcy wezmą to pod uwagę gdy znów będą oddawać głos na Pana Mulawe.

  2. Tomek mówi

    To jest właśnie cały Michał Mulawa.Czy Biłgoraj dalej będzie mu klaskał?

Zostaw odpowiedź